Konferencja

Europa Wschodnia i Zachodnia - Kwestie sporne i sprawy wspólne

Międzynarodowe kolokwium na cześć laureata Nagrody św. Wojciecha 2011 Jána Čarnogurský’ego, b. premiera Słowacji

Uniwersytet Warszawski, Fundacja św. Wojciecha w Krefeld oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają serdecznie na międzynarodowe kolokwium: Europa Wschodnia i Zachodnia - Kwestie sporne i sprawy wspólne.

Szczegóły

W przeddzień wręczenia nagrody św. Adelberta 2011, w piątek 10 czerwca 2011r., w godzinach od 11.00 do 15.00, w Starej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Św. Wojciecha we współudziale z Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Konrada Adenauera organizuje na cześć tegorocznego laureata, dr. Jána Čarnogurskýego, b. Premiera i Ministra Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, debatę „Europa wschodu i zachodu – kwestie sporne i sprawy wspólne”, której otwarcia dokona m.in. Prof. Dr Bernhard Vogel, Honorowy Przewodniczący Fundacji Adenauera. Kolokwium poprowadzą: Prof. Hans Hermann Henrix, Członek Zarządu Fundacji Adelberta w Krefeld oraz Andrzej Godlewski, dziennikarz. W debacie, odbywającej się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, udział wezmą między innymi: poseł do Bundestagu Ruprecht Polenz, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu; Prof. Adam Daniel Rotfeld, b. Minister Spraw Zagranicznych; sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski Prof. Stanisław Budzik oraz Arcybiskup Kościoła Prawosławnego Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej, Prof. Jeremiasz Anchimiuk. Uczestnicy debaty podejmą próbę oceny relacji wschód - zachód zarówno w jej politycznym, jak i religijnym wymiarze.

Program:

10.30

Rejestracja uczestników

11.00

Powitanie i otwarcie kolokwium

Prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr Bernhard Vogel, Honorowy Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, b. Premier Krajów Związkowych Nadrenii Palatynatu i Turyngii

Prof. dr hab. Hans Süssmuth, Przewodniczący Fundacji św. Wojciecha w Krefeld

11.15

Dialog religijny

Bp Prof. Stanisław Budzik, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Dr Johannes Oeldemann, Dyrektor Instytutu Ekumenicznego Johanna Adama Möhlera w Paderborn

Abp Prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk, Arcybiskup Kościoła Prawosławnego Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

Moderacja: Prof. dr Hans Hermann Henrix, Fundacja św. Wojciecha w Krefeld

12.45

Przerwa kawowa

13.15

Dialog polityczny

Andrzej Halicki, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie RP

Ruprecht Polenz, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Niemieckim Bundestagu

Prof. Adam Daniel Rotfeld, b. Minister Spraw Zagranicznych Polski, Przewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych

Jaroslaw Ternowski, Civic Chamber of the Russian Federation, Moskwa

Moderacja: Andrzej Godlewski, dziennikarz, „Wprost”, „Gość Niedzielny”

14.45

Podsumowanie i zakończenie kolokwium

Prof. dr Bernhard Vogel, Honorowy Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera, b. Premier Krajów Związkowych Nadrenii Palatynatu i Turyngii

Dr Ján Čarnogurský, laureat Nagrody św. Wojciecha 2011, b. Premier Słowacji

Nagroda przyznawana przez Fundację św. Wojciecha w Krefeld

Nagroda Św. Wojciecha przyznawana jest przez Fundację Św. Wojciecha w Krefeld osobom, które mają szczególne zasługi dla trwałego zjednoczenia całej Europy oraz dla pogłębienia i pielęgnowania dobrosąsiedzkich stosunków między narodami Europy

Zachodniej i Środkowej.

Laureatami Nagrody św. Wojciecha są m.in. Józef Antale, pierwszy Premier Węgier wybrany w wolnych wyborach, Kardynał Franz

König, były Arcybiskup Wiednia, Václav Havel, były Prezydent Czech oraz Władysław Bartoszewski, były Minister Spraw Zagranicznych Polski. W 2004 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie Nagrodę św. Wojciecha otrzymał b. Kanclerz Niemiec, Helmut Kohl.

11 czerwca 2011 r. Prezydent RP, Bronisław Komorowski wręczy Nagrodę św. Wojciecha byłemu Premierowi Republiki Słowackiej,

doktorowi prawa, Jánowi Čarnogurskýemu.

Z okazji wręczenia Nagrody św. Wojciecha 2011 Fundacja św. Wojciecha w Krefeld organizuje wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim oraz Fundacją Konrada Adenauera w Polsce międzynarodowe kolokwium, którego tematem na prośbę tegorocznego laureata, b. Premiera Słowacji, dr Jána Čarnogurský’ego jest: „Europa Wschodnia i Zachodnia – kwestie sporne i sprawy wspólne”.

Fundacja św. Wojciecha powstała w 1989 r. a jej działalność ma przyczynić się do wzrostu całej Europy oraz wypracowania

perspektyw dla całej wspólnoty europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których

historię wpisuje się życie i dzieło św. Wojciecha.

Koordynacja

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

Agnieszka Prokocka

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Agnieszka.Prokocka@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Uniwersytet Warszawski, audytorium w Starej Bibliotece UW w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Laureat Nagrody św. Wojciecha 2011, b. Premier Słowacji, dr. Ján Čarnogurský Adalbert-Stiftung Krefeld

tematy

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska