Wydawca treści

Dyskusja ekspercka
Ausgebucht

Liberalna demokracja w Europie. Wyzwania i perspektywy.

Dyskusja ekspercka z udziałem posłów do Bundestagu.

W ramach wizyty w Warszawie posłów do Bundestagu frakcji CDU z Saksonii, której przewodniczy Michael Kretschmer, odbędzie się w Fundacji Konrada Adenauera debata ekspercka na temat współczesnych wyzwań dla demokracji liberalnej w Europie.

Wydawca treści

Szczegóły

Tematem rozmów mają byc następujące zagadnienia: przyszłość modelu liberalnej demokracji w dobie kryzysów Europy, nasilenie się ekstremizmów oraz prawa mniejszości i prawa wolnościowe w UE.

podziel się

Wydawca treści

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Michael Quaas

Wydawca treści

Wydawca treści

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska