Kongres

Rodzina nadzieją Europy

XIII Zjazd Gnieźnieński

W imieniu Prymasa Polski i organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Gnieźnieńskim, który odbędzie się w dn. 12-14.03.2010 r. w Gnieźnie pod hasłem "Rodzina nadzieją Europy". Partnerem Zjazdu jest Fundacja Konrada Adenauera.

Szczegóły

Tym razem główną osią obrad zjazdu jest rodzina - podstawowe środowisko życia i kształtowania człowieka. Organizatorzy pragną pokazać, że kwestia małżeństwa i rodziny jest kluczowa dla przyszłości Europy. Patronat honorowy nad Zjazdem objął Prezydent Polski, Lech Kaczyński. Zapowiedział swoją obecnosć i wygłosi orędzie do uczestników Zjazdu w piątek, 12 marca popołudniu.

Do dyskusji zaproszeni zostali wybitni specjaliści z całego świata, przedstawiciele Kościołów i religii, politycy, ludzie kultury i ekonomiści. Swój udział już potwierdzili m.in. kard. Ennio Antonelli, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, ks. Piotr Mazurkiewicz, sekretarz generalny COMECE, ks. prof. Tony Anatrella, psychiatra, doradca Papieskiej Rady ds. Rodziny, i Cathy i Pierre-Yves Denis oraz Chemin Neuf. Zaproszone są liczne organizacje pozarządowe, ruchy i wspólnoty religijne, fundacje bądź stowarzyszenia, które za cel stawiają sobie pracę na rzecz rodziny i jej promocję. A przede wszystkim zaproszenie kierowane jest do rodzin.

Część zjazdu - poświeconą relacjom w rodzinie - dopełnią liczne spotkania warsztatowe, podczas których będziemy mogli przeżywać i rozwiązywać konkretne sytuacje w relacji z innymi czy w rodzinie.

Mnogość reprezentowanych ruchów, narodowości, wyznań i religii sprawi, że Zjazd może być także silnym przeżyciem społecznym, poznawczym, towarzyskim. Będzie to okazja, aby poznać inne kraje, wspólnoty, a także nawiązać kontakty - znaleźć inspirację, aby szerzyć idee zjazdu w swoich środowiskach.

Organizatorom zależy na tym, aby Zjazd nie był zamknięty wyłącznie w obrębie krajów obecnej Unii Europejskiej, lecz aby był też ważnym pomostem na Wschód, ułatwiającym dialog z chrześcijańskimi elitami tych krajów. Dzięki wsparciu ze strony Senatu duża grupa Polonii będzie uczestniczyła w Kongresie. Prosimy też o rozesłanie tego zaproszenia do swoich znajomych, którzy mogą być zaintereoswani tematyką Zjazdu.

Więcej informacji, program oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: www.zjazd.eu

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gniezno

referenci

 • Prof. Lech Kaczyński
  • Prezydent PolskiKardinal Ennio Antonelli
   • Przewodniczący Papieskiej Rady ds. RodzińArycybiskup Henryk Muszyński
    • Prymas Polski
     Familie_ die Zukunft Europas