Konferencja

Francja–Niemcy–Polska wobec Europy Wschodniej

Fundacja Rozwoju KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową: Francja–Niemcy–Polska wobec Europy Wschodniej.

Szczegóły

Celem Konferencji jest ukazanie istoty i specyfiki relacji francusko-niemiecko-polskich (Trójkąt Weimarski) i ich ewolucji w czasie; położenie nacisku na jakościowe zmiany mające wpływ na politykę wschodnią Unii Europejskiej (Niemcy jako główny gracz w tej kwestii); ukazanie polityki wschodniej Francji-Niemiec-Polski na tle polityki wschodniej Unii Europejskiej; wskazanie, na ile interesy Francji i Niemiec na Wschodzie są zbieżne z interesami innymi państw członkowskich Unii Europejskiej, a na ile są rozbieżne; czy mamy do czynienia z ewolucją polityki Wspólnoty w kierunku wspólnej polityki UE, czy też nadal dominował będzie duch Russia first i układanie relacji z państwami poradzieckimi w „cieniu Rosji”? Jakiego rodzaju konsekwencje dla Polski (szerzej Europy Środkowo-Wschodniej) niesie ścisła współpraca Francji i Niemiec z Rosją w regionie Europy Wschodniej; czy reaktywacja przez Polskę współpracy z Niemcami i Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego na szczeblu szefów państw i rządów przyczyni się do polepszenia stosunków Unii Europejskiej z Rosją i innymi państwami Europy Wschodniej, w tym również współpracy obronnej.

PROGRAM

godz. 12.00

Powitanie uczestników i gości

O. Dr Sławomir BRZOZECKI, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL

godz. 12.15

Niemcy wobec Europy Wschodniej

Adam KRZEMIŃSKI – publicysta, specjalista od spraw niemieckich, dziennikarz tygodnika „Polityka”

godz. 12.45

Polska wobec Europy Wschodniej

Prof. Andrzej GIL – zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie

godz. 13.15

przerwa na kawę

godz. 13.45

Francja wobec Europy Wschodniej

Dominik JANKOWSKI – absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu; analityk, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

godz. 14.15

Rok 2011 przełomowy dla polityki wschodniej Unii Europejskiej?

Dr Tomasz KAPUŚNIAK – Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, adiunkt Instytutu Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

godz. 14.45

Dyskusja panelowa:

Adam KRZEMIŃSKI

Prof. Andrzej GIL

Dominik JANKOWSKI

Dr Tomasz KAPUŚNIAK (moderacja)

godz. 15.30

Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Joanna Kononowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski

funr_kul@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Collegium Norwidianum, sala CN-208, KUL, Al. Racławickie 14, Lublin

referenci

 • Adam KRZEMIŃSKI
  • publicysta
  • specjalista od spraw niemieckich
  • dziennikarz tygodnika „Polityka”
 • Prof. Andrzej GIL
  • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej KUL
 • Dominik JANKOWSK
  • analityk
  • Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
 • Dr Tomasz KAPUŚNIAK
  • KUL

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska