Debata publiczna

Meandry formowania się społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej

Vorstellung und Diskussion des 2. Heftes der Reihe "Christentum - Welt - Politik"

Dyskusja panelowa organizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce połączona z prezentacją drugiego numeru zeszytu z serii „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”

Szczegóły

Zeszyty „Chrześcijaństwo-świat-polityka” mają pomóc lepiej rozumieć postrzeganą z chrześcijańskiej perspektywy rzeczywistość społeczną i polityczną. Aktualne problemy nurtujące Polskę i cały świat istotne dla wszystkich, którym nieobojętne są sprawy wspólnoty ludzkiej, ukazywane będą w świetle refleksji Kościoła nad życiem świata. Chrześcijańską tradycję pojmujemy tu w sposób dynamiczny, wciąż na nowo przybliżający orędzie Ewangelii do współczesnych warunków, z uwzględnieniem nowych problemów i pytań.

Programm

godz. 11.00

Powitanie i prezentacja drugiego numeru zeszytu „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”

 • Marcin Przeciszewski, Prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej
 • ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, dyrektor Instytutu Politologii UKSW
 • Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
 • prof. Jan Grosfeld, redaktor naczelny „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”

godz. 11.15

Dyskusja panelowa

„Meandry formowania się społeczeństwo obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej”

 • prof. Edmund Wnuk-Lipiński, Collegium Civitas
 • ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, Instytut Politologii UKSW
 • prof. Antoni Kamiński, Instytut Studiów Politycznych PAN
 • prof. Jan Grosfeld, Instytut Politologii UKSW (moderacja)
godz. 13.00

Zakończenie

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Sala Episkopatu Polski, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, Warszawa

referenci

 • prof. Jan Grosfeld
  • Instytut Politologii UKSW ks. prof. Piotr Mazurkiewicz
   • Instytut Politologii UKSWprof. Edmund Wnuk-Lipiński
    • Collegium Civitas prof. Antoni Kamiński
     • Instytut Studiów Politycznych PANStephan Raabe
      • dyrektor FKA
       Gestaltungswege der Bürgergesellschaft in Mittel- und Osteuropa