Dyskusja ekspercka

Dzisiejsze wyzwania dla rozwoju miast. Perspektywa polska i niemiecka

VI Gliwickie Forum Dyskusyjne

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na szóstą z cyklu debatę Gliwickiego Forum Dyskusyjnego pod tytułem: Dzisiejsze wyzwania dla rozwoju miast. Perspektywa polska i niemiecka.

Szczegóły

Celem spotkania będzie ukazanie zależności pomiędzy aspektami zrównoważonego rozwoju miast, zintegrowanym planowaniem strategicznym jak i przestrzennym, a takimi aspektami ogólnospołecznymi (np. zmiany demograficzne), które mogą wywrzeć znaczący wpływ na przyszłość regionów.

Tematem przewodnim dyskusji będzie: Dzisiejsze wyzwania dla rozwoju miast. Perspektywa polska i niemiecka.

Podczas spotkania zadamy sobie następujące pytania:

jakie są aktualne europejskie trendy w planowaniu / rozwoju miast?

Jak przedstawia się wizja rozwoju naszego regionu na najbliższe 30 lat?

Jakie są główne jego kierunki? Kto je ustala, kto współtworzy?

Jakie zasady rządzą planowaniem / rozwojem miast?

W jaki sposób w planowaniu / rozwoju miast uwzględniane są zachodzące zmiany demograficzne?

Czy i w jaki sposób korzystamy z doświadczeń niemieckich w planowaniu / rozwoju miast?

Jaki wpływ na planowanie / rozwój miast mają ich mieszkańcy?

Program

13:00

Powitanie i otwarcie spotkania

Rafał Bartek

Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

13:10

Wprowadzenie i referat

dr Günter W. Dill

Doradca samorządowy, ekspert z zakresu administracji komunalnej i regionalnej, szczególnie w sferze zarządzania, polityki komunalnej, planowania społecznego i IT

13:30

Referat

Ewa Burchat-Błachuta

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

13:50

Dyskusja

Moderacja: Rafał Bartek

15:00

Podsumowanie wyników spotkania oraz pożegnanie referentów i uczestników dyskusji.

Możliwość kontynuowania rozmów przy poczęstunku.

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

Aleksandra Bernais

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

aleksandra.bernais@haus.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

sala 007, budynek nr 3, (Nowe Gliwice) ul. Bojkowska 37, Gliwice

referenci

 • Rafał Bartek
  • Dyrektor Generalny
  • DWPN
 • dr Günter W. Dill
  • doradca samorządowy
 • Ewa Burchat-Błachuta
  • Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska