Konferencja

Pamięć historyczna jako wyzwanie dla teraźniejszości i przyszłości

Międzynarodowa konferencja Janusz Korczak w pamięci Polaków, Żydów, Niemców.

Fundacja Konrada Adenauera oraz Fundacja na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu wraz z partnerami są organizatorami konferencji poświęconej Januszowi Korczakowi, która odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 27 - 30 września.

Szczegóły

Celem konferencji pt. Pamięć historyczna jako wyzwanie dla teraźniejszości i przyszłości jest przybliżenie postaci i działań Janusza Korczaka oraz wpływu jego idei na współczesność. Równie istotnym elementem jest dyskusja na temat przekazywanej młodzieży wiedzy z zakresu historii najnowszej oraz różnic w postrzeganiu przeszłości i teraźniejszości przez młodzież i osoby starsze. Nie bez znaczenia będzie przy tym miejsce konferencji - Oświęcim. Stąd część konferencji poświęcona zostanie refleksji nad nauką płynącą z konfrontacji z Miejscem Pamięci jakim jest Auschwitz, a także innymi Miejscami Pamięci w Polsce i Niemczech.

Program konferencji dostępny jest na stronie MDSM.

Dla Janusza Korczaka, ur. Henryk Goldszmit, polskiego lekarza pochodzenia żydowskiego, pedagoga i pisarza, laureata Pokojowej Nagrody Księgarzy Niemieckich (1972) dzieci były „proletariatem na małych nogach”. W dziecku widział pełnowartościowego człowieka, świadomego i odpowiedzialnego.

Korczak nie był tylko znakomitym pedagogiem, ale także humanistą pozostającym wiernym swoim ideałom. Wybrał śmierć w obozie zakłady i nie opuścił swoich podopiecznych w czasie najtrudniejszej próby.

Szczególnie dla Niemców zachowanie pamięci o Janusz Korczaku powinno być zobowiązaniem. Jego koncepcje pedagogiczne pozostały aktualne do dnia dzisiejszego, a jego heroiczna postawa jest wzorem dla współczesnych.

Dr Christian Schmitz

Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Oświęcim, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437