Konferencja

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011

Zaprasamy na konferencję poświęconą prezentacji wyników siódmej edycji badania „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011” przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Szczegóły

Podobnie jak w poprzednich edycjach, raport prezentuje kompleksową ocenę atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów Polski w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zaawansowanej technologicznie. Na podstawie analizy kilkudziesięciu zmiennych będących podstawą oceny przestrzennego zróżnicowania poszczególnych czynników lokalizacji inwestycji, takich jak: dostępność transportowa, koszty pracy, wielkość i jakość zasobów pracy, chłonność rynku zbytu, poziom infrastruktury gospodarczej i społecznej, poziom rozwoju gospodarczego, poziom bezpieczeństwa powszechnego oraz aktywność w pozyskiwaniu inwestorów, raport odpowiada na pytanie, w których województwach i podregionach Polski istnieją najlepsze warunki do lokowania różnego typu inwestycji?

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji e-mailowo na adres: anna.hildebrandt@ibngr.pl

Informacja telefoniczna: 058 524 49 00

Program

10.30 Rejestracja uczestników

Kawa powitalna

11.00 Powitanie i otwarcie konferencji

Marcin Nowicki, Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Europejskich w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową

dr Christian Schmitz, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

11.20 Inwestycje zagraniczne w Polsce w 2011 r.

Robert Seges, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

11.40 Trendy w przepływach kapitału w formie inwestycji bezpośrednich

Adam Żołnowski, Dyrektor PwC Polska

12.00 „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011”

dr Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

12.50 Dyskusja – głosy z Sali

13.50 Podsumowanie

Marcin Nowicki, Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Europejskich w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową

Raporty „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011” dostępne będą nieodpłatnie na konferencji.

Organizacja:

Anna Hildebrandt, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

anna.hildebrandt@ibngr.pl

Marcin Kaczmarczyk, Fundacja Konrada Adenauera

Marcin.Kaczmarczyk@kas.pl

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Robert Seges
  • Adam Żołnowski
   • dr Maciej Tarkowski
    • Marcin Nowicki

     publikacje

     Atrakcyjność inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2011: Rapport des IBnGR und der KAS Polen
     pokaż więcej

     partner

     dostarczone przez

     Biuro Fundacji Polska