Seminarium

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015

Prezentacja raportu

Zapraszamy na konferencję poświęconą prezentacji jedenastej edycji badania „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015” przeprowadzonego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera.

Szczegóły

W dniu 14 grudnia 2015 roku w Warszawie odbędzie się konferencja, zorganizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Konrada Adenauera, na której zaprezentowany zostanie raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015”.

Raport jest efektem projektu badawczego realizowanego corocznie przez zespół Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

PROGRAM KONFERENCJI:

XI edycja raportu

10.30 Rejestracja uczestników

11.00 Powitanie i otwarcie konferencji

dr Christian Schmitz, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Marcin Nowicki, dyrektor Obszaru Badań Regionalnych i Europejskich w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową

11.20 Inwestycje w Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy

Andrzej Halesiak, dyrektor w Biurze Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao S.A.

11.40 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015 – prezentacja raportu

dr Maciej Tarkowski, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

12.00 Dyskusja – głosy z sali

13.00 Podsumowanie

Marcin Nowicki, dyrektor Obszaru Badań Regionalnych i Europejskich w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową

Raporty „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2015” dostępne będą nieodpłatnie na konferencji.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

publikacje

Atrakcyjność inwestycyjna Województw i Podregionów Polski 2016
pokaż więcej
The investment attractiveness of the regions and sub-regions of Poland 2015
pokaż więcej
kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska