Forum

Forum-Niemcy: Europejskie bezpieczeństwo energetyczne

Zwrot w polityce energetycznej Niemiec i europejska polityka energetyczna

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, serdecznie zaprasza na Forum-Niemcy: Europejskie bezpieczeństwo energetyczne, podczas którego głos zabiorą Herbert Reul i Dr Mikołaj Budzanowski.

Szczegóły

Program

Powitanie

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Wykład

Herbert Reul – ur. 1952, z zawodu nauczyciel szkół ponadpodstawowych, od 1971 członek CDU. W latach 1985–2004 był posłem do Landtagu w Nadrenii Westfalii. Od 1991-2003 pełnił funkcję sekretarza generalnego CDU w Nadrenii Westfalii. W roku 2004 został wybrany do Parlamentu Europejskiego, gdzie od 2005 jest członkiem Zarządu Europejskiej Partii Ludowej – Chrześcijańskich Demokratów (EPP). Od 2006-2009 był rzecznikiem Grupy CDU/CSU ds. polityki energetycznej. Od roku 2009 przewodniczy pracom Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim.

Komentarz

Dr Mikołaj Budzanowski – ur. 1971, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa odpowiedzialny za działanie Departamentu Restrukturyzacji oraz Integracji Europejskiej i Pomocy Publicznej. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia na Uniwersytecie w Trewirze oraz Studium Dyplomacji i Stosunków Międzynarodowych na UJ. Jest doktorem nauk humanistycznych UJ. Pracował jako doradca

w polskiej delegacji w PE, od stycznia 2008 był dyrektorem Departamentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie środowiska, następnie do lipca 2009 r. dyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dyskusja

Andrzej Godlewski, tygodnik "Wprost"

Europejska polityka energetyczna

Niemcy postanowiły do końca roku 2022 stopniowo zrezygnować z produkcji energii w elektrowniach atomowych. Odejście od energii jądrowej wymaga zmian zaopatrzenia energetycznego w Niemczech, przejście na produkcje energii odnawialnych i inwestycje w zwiększenie wydajności energetycznej, jako że utrzymany ma zostać cel ochrony klimatu, który zakłada, iż do roku 2020 emisja gazów cieplarnianych ma zmniejszyć się o 40 procent, a do roku 2050 o co najmniej 80 procent w stosunku do roku 1990. Jakie skutki oznaczał będzie ten zwrot w polityce energetycznej dla Niemiec i Europy? Jaką strategię w polityce energetycznej przyjmie Polska? Jak wygląda polityka energetyczna Unii Europejskiej? Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi podczas najbliższego Forum Niemcy Fundacji Konrada Adenauera. Forum jest platformą debat politycznych, które poruszają tematy wpisujące się w dialog polsko-niemiecki prowadzony w ramach polityki europejskiej.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne na język polski i niemiecki

R.S.V.P.:

Tel.: (22) 845 93 30, 845 38 94, Fax: (22) 848 54 37

E-mail: kas@kas.pl

Koordynacja Fundacja Konrada Adenauera w Polsce:

Hanna Dmochowska

Hanna.Dmochowska@kas.pl

Falk Altenberger

Falk.Altenberger@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

  • Herbert Reul
    • Przewodniczący Komisji Przemysłu
    • Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim
    • CDU Niemcy
  • Dr Mikołaj Budzanowski
    • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Herbert Reul, Vorsitzender des Ausschusses für Industrie, Wissenschaft und Energie im Europaparlament Herbert Reul

tematy

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska