Seminarium

Katolik w dryfującej Europie

XLI i XLII edycja Szkoły Zimowej

Fundacja Konrada Adenauera współorganizatorem XLI i XLII edycji Szkoły Zimowej Instytutu Tertio Millennio "Katolik w dryfującej Europie"

Szczegóły

Szkoła Zimowa to kilkudniowy cykl warsztatów i dyskusji poświęconych współczesnym problemom naszego społeczeństwa, rozważanym w świetle nauczania Jana Pawła II. Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

Gośćmi tegorocznych warsztatów będą m.in. o. Maciej Zięba – prezes Instytutu Tertio Millennio i opiekun merytoryczny Szkoły Zimowej, Prof. Jerzy Buzek, Przemysław Babiarz, prof. Stanisław Cebrat, Bogusław Chrabota, Michał Lorenc, prof. Krzysztof Zanussi, prof. Andrzej Zoll.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Wadowice

kontakt

Agnieszka Prokocka

Agnieszka Prokocka bild

Pracownik administracyjny (VKB)

Agnieszka.Prokocka@kas.de +48 22 845-9330 +48 22 845 93 38

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska