Wykład

Komuny i regiony Unii Europejskiej

Wykłady gościnny w Lublinie i Chełmie

Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na wykłady gościnne dr Günter Dilla w ramach podyplomowych Europejskich Studiów Samorządowych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Szczegóły

Na zaproszenie Fundacji Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce były koordynator doradztwa

międzynarodowego ds. administracji i polityki komunalnej w Fundacji

Konrada Adenauera, obecnie doradca ds. polityki komunalnej dr Günter W. Dill w terminie 20 - 24 kwietnia 2009r. wygłosi wykłady gościnne w ramach podyplomowych "Europejskich Studiów Samorządowych" w Katolickim

Uniwersytecie Lubelskim oraz w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie. Niemiecki ekspert, mający długoletnie doświadczenie w dziedzinie polityki komunalnej, w czterech wykładach zaprezentuje różnorodne, aktualne tematy dotyczące gmin i regionów Unii Europejskiej oraz podejmie dyskusję w dodatkowej debacie ze studentami germanistyki.

wtorek, 21 kwietnia 2009r.

wykład 1

Pod znakiem globalizacji i integracji: strategie UE dla wzmocnienia gmin i regionów

środa, 22 kwietnia 2009r.

wykład 2

Wyzwania dla rozwoju miast w UE (m. in. procesy demograficzne , gospodarcze przemiany strukturalne)

piątek, 24 kwietnia 2009r.

wykład 3

Gminy i regiony w UE ze szczególnym uwzględnieniem procesów dostosowawczych nowych państw członkowskich

wykład 4

Jak bliska jest obywatelowi UE?

Szczegółowe informacje:

Joanna Kononowicz, Fundacja Rozwoju KUL-u

funr_kul@kul.lublin.pl

tel. 081 53 322 65

Falk Altenberger, FKA

Falk.Altenberger@kas.pl

tel. 022 845 93 33

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, Chełm

referenci

  • Dr Günther W. Dill
    • doradca ds. polityki komunalnej