Event

Media w labiryncie czasu i przestrzeni

Media Night

VI polsko-niemiecka konferencja na temat kondycji mediów i zawodu dziennikarza z cyklu Media Night organizowana przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Program

18.30

Powitanie

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Wykład wprowadzający

Prof. dr Guido Knopp, redaktor naczelny Redakcji Historii Współczesnej ZDF,

autor filmów dokumentalnych i książek historycznych

19.00

Dwa równoległe panele

Panel 1

Labirynt: Historia

Wydarzenia. Prawda. Przekaz

paneliści:

• Barbara Bilińska-Kępa, redaktor naczelna Discovery Historia

• Prof. dr Guido Knopp, redaktor naczelny Redakcji Historii Współczesnej ZDF

• Tomasz Merta, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

• Dr Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego

• Prof. dr Michael Stürmer, publicysta Die Welt

moderacja i komentarz: Prof. dr Heinrich Oberreuter, dyrektor Akademii Edukacji Politycznej, Pasawa/Tutzing

Panel 2

Labirynt: Europa

Ignorancja? Informacja? Manipulacja?

paneliści:

• Dr Peter Frey, szef studia telewizji ZDF w Berlinie

• Marion von Haaren, z-ca szefa studia telewizji ARD w Brukseli

• Krzysztof Lisek, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP

• Dr hab. Radosław Markowski, politolog PAN i SWPS

• Ewa Wanat, redaktor naczelna radia TOK FM

moderacja i komentarz: Krzysztof Bobiński, prezes Fundacji Unia&Polska

20.45

Wykład rocznicowy

60 lat Republiki Federalnej Niemiec

• Michael Gerdts, ambasador RFN w Polsce

• Prof. dr Alfred Grosser, niemiecko-francuski publicysta, politolog, laureat Nagrody Pokojowej Niemieckich Księgarzy

kontakt:

Hanna Dmochowska, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Hanna.Dmochowska@kas.pl

tel. 22 845 93 35

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

publikacje

Historia i Unia Europejska w mediach polskich i niemieckich: Media Night Fundacji Konrada Adenauera
pokaż więcej
Media w labiryncie czasu i przestrzeni: dokumentacja fotograficzna
pokaż więcej
Medien in Raum und Zeit