Seminarium

Migracje na pograniczach – historie i współczesne konteksty

VI Forum Otwartego Regionalizmu

Fundacja Adenauera w Polsce została partnerem VI Forum Otwartego Regionalizmu w Ełku, dorocznego spotkania, poświęconego w tym roku problemowi migracji, bazując na wielokulturowości regionów pogranicza.

Szczegóły

Sensem Forum Otwartego Regionalizmu jest współtworzenie wartości proobywatelskich i budowanie wspólnoty obywateli. Impulsem do każdorazowego spotkania staje się temat, który nawiązując do aktualnych zdarzeń, implikuje szerszą refleksję dotyczącą zarówno miejsca, w którym odbywa się Forum, jak i jej uniwersalnego znaczenia dla Polski i Europy. Nawiązujemy do przeszłości, szukamy porównań z innymi regionami, czytamy otaczający krajobraz kulturowy po to, by lepiej rozumieć teraźniejszość i by lepiej móc odpowiadać na pytania, które staną przed nami w przyszłości.


W tym roku lejtmotywem Forum są „Migracje na pograniczach – historie i współczesne konteksty”. Temat emigracji z polskich pogranicz obecny jest stale w literaturze, sztuce, badaniach naukowych. Przed ponad dekadą austriacki pisarz Martin Pollack zafascynował nas tragiczną opowieścią o Wielkiej ucieczce z Galicji. Od niedawna współczesność pisze wstrząsające scenariusze realiów emigracyjnych najpierw na granicy polsko-białoruskiej, a od lutego również na granicy polsko-ukraińskiej. I co? Prawie wszyscy mamy wpisane w rodzinne tradycje doświadczenie migracyjne, a jednak tylko w minimalnym wymiarze wynika z tego coś dla naszych postaw i wrażliwości dziś.


Współczesne Mazury skupiają w sobie bogactwo tematów pogranicznych, współżycia i walki o narzucanie homogenicznej kultury dominującej oraz tematów migracyjnych, gdzie przybycie wcale nie oznaczało nowej Arkadii, a odejście naznaczone było dramatem wymuszonych decyzji i niepewnym losem tułacza. Wszyscy, w trzecim bądź czwartym pokoleniu, jesteśmy sukcesorami takich doświadczeń. Co z tego wynika dla nas dziś? Jak odczytywać ślady emigracji z krajobrazu kulturowego? Jak z takim doświadczeniem radzi się w sąsiednich regionach, np. na Kaszubach?

Robert Traba

Rafał Żytyniec

program

FOR 2022_FB_lead 820x312_+.jpg

 

8 lipca 2022

10.00–10.15
Otwarcie Forum: dr Rafał Żytyniec , Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, Falk Altenberger  Fundacja Konrada Adenauera

10.15–12.00
Rozmowa na otwarcie: Identyfikacje na pograniczach i znaczenie migracji
red. Adam Krzemiński i prof. Robert Traba
• Dyskusja


13.15–18.00

Czytanie krajobrazu: „Pogranicze w działaniu”
(trasa: Ełk, Kosinowo, Prostki, Bogusze, Kosówka, Rajgród, Ełk)
prowadzenie: Jakub Knyżewski
Obowiązują dodatkowe zapisy: tel. 87 732 02 84, e-mail: m.murzyn@mhe-elk.pl

18.30–20.00

Podsumowanie/ dyskusja: prof. Marcin Zaremba i prof. Cezary Obracht-Prondzyński
moderacja: Jakub Knyżewski

 

9 lipca 2022

10.00–11.30

Blok dyskusyjny pt. „Jak migracje stworzyły »Ziemie Odzyskane«?”
Karolina Kuszyk, prof. Robert Traba, prof. Małgorzata Praczyk
moderacja: dr Magdalena Lemańczyk

11.45–13.15

„Współczesne dylematy migracji: inicjatywy obywatelskie”
(„Dziurawa skarpeta”) – warsztaty
moderacja: prof. Jacek Poniedziałek

14.00–15.30

Blok dyskusyjny

„Kryzys tożsamościowy Europy”:
dr Patrycja Sasnal, dr Dominika Kozłowska
moderacja: Michał Olszewski

16.00–17.30

Rozmowa: „Tożsamość z wyboru”

prof. Robert Traba i Basil Kerski

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Muzeum Historyczne w Ełku | ul. Wąski Tor 1

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437