Forum

Po epoce wielkich gestów

Co polscy i niemieccy katolicy mogą dzisiaj zrobić dla przyszłości obu narodów we wspólnej Europie?

W dniu 8 kwietnia odbędzie się kolejne Forum-Niemcy, tym razem współorganizowane z Laboratorium Więzi. Cykl debat ma być platformą do dyskusji politycznych prowadzonych wokół tematów związanych z dialogiem polsko-niemieckim.

Szczegóły

W procesie pojednania polsko-niemieckiego Kościoły

odegrały w przeszłości znaczącą rolę. Obecnie jednak

w relacjach między obu narodami istnieje oczekiwanie

nie na powtarzanie wielkich symbolicznych

gestów, lecz na konkretną współpracę. W jaki sposób

biskupi z obu krajów widzą swoją odpowiedzialność?

Co polscy i niemieccy katolicy mogą obecnie zrobić

dla przyszłości obu narodów we wspólnej Europie?

O tych kwestiach będziemy dyskutować podczas

kolejnego spotkania z cyklu Forum-Niemcy Fundacji

Konrada Adenauera, organizowanego tym razem

we współpracy z Laboratorium WIĘZI.

Abp dr Ludwig Schick – ur. 1949 r. w Marburgu.

Ukończył filozofię i teologię w Würzburgu i Fuldzie oraz prawo

kanoniczne na Papieskim U niwersytecie Gregoriana w Rzymie.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1975 r. Doktor teologii,

wykładowca prawa kanonicznego na Wydziale Teologicznym

w Fuldzie i w Seminarium Katolickim U niwersytetu Philipps

w Marburgu. W 1998 r. mianowany przez Papieża Jana

Pawła II biskupem pomocniczym diecezji Fulda. W czerwcu

2002 r. powołany na arcybiskupa Bambergu. Od roku 2006

przewodniczący Komisji Episkopatu Niemiec ds. kontaktów

z Kościołami na Świecie.

Bp dr Wiktor Skworc – ur. 1948 r. w Rudzie

Śląskiej Bielszowicach. Studia teologiczne w Wyższym Śląskim

Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie

przyjął w 1973 r. w Katowicach. W roku 1995 uzyskał stopień

doktora nauk humanistycznych z zakresu historii Kościoła na

ATK. Pełnił posługę duszpasterską, m.in. w Dreźnie wśród

pracujących tam Polaków. W roku 1997 Papież Jan Paweł II

mianował go biskupem diecezji tarnowskiej. Przewodniczący

Rady Ekonomicznej Konferencji Episkopatu Polski, delegat KEP

ds. działalności w Polsce „Kirche in Not”.

PROGRAM

Powitanie:

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Wykłady:

Abp dr Ludwig Schick

Bp dr Wiktor Skworc

Komentarz:

Ewa Czaczkowska, „Rzeczpospolita”

Moderacja dyskusji:

Zbigniew Nosowski, dyrektor programowy Laboratorium WIĘZI

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Abp dr Ludwig Schick
  • Bamberg
 • Bp dr Wiktor Skworc
  • Tarnów
 • Ewa Czackowska
  • Warszawa
 • Zbigniew Nosowski
  • Warszawa
Erzbischof Dr. Ludwig Schick, Bamberg Erzbistum Bamberg