Seminarium

Unia Europejska po 2007 roku – nowa perspektywa

Ein Rückblick auf die europapolitischen Entwicklungen in 2007

seminarium dla dziennikarzy na temat Traktatu lizbońskiego organizowane przez Polską Fundację im. Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

koordynator projektu:

Joanna Czerwińska, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

j.czerwinska@schuman.org.pl

tel. 022/621 21 61, 622 03 42

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Al. Ujazdowskie 37/5

Neue Perspektiven für die Europäische Union