Sympozjum

Polityka wschodnia Polski i Unii Europejskiej

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej oraz Instytut Politologii KUL we współpracy z Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Konrada Adenauera i Europejskim Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów zapraszają do udziału w konferencji naukowej.

Szczegóły

Inspiracją do dyskusji jest książka pod redakcją dra hab. Andrzeja Gila i dra Tomasza Kapuśniaka „Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania – Koncepcje – Realizacja”, Lublin-Warszawa 2009.

Program konferencji:

Europa Środkowo-Wschodnia w polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej

Prof. Jerzy Kłoczowski (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)

Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej

Dr hab. Andrzej Podraza (KUL)

Badania nad Ukrainą a polityka wschodnia Polski

Prof. Stanisław Wójcik (KUL)

Białoruś a Europa - szanse i wyzwania

Dr hab. Andrzej Gil (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)

Kaukaz Południowy i Azja Środkowa w polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej

Dr Tomasz Kapuśniak (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, KUL)

Organizacja i kontakt:

Dr Tomasz Kapuśniak

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II

E-mail

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, Collecium Iuridicum KUL

referenci

 • Prof. Jerzy Kłoczowski
  • Instytut Europy Środkowo-WschodniejDr hab. Andrzej Podraza
   • KULProf. Stanisław Wójcik
    • KULDr hab. Andrzej Gil
     • Instytut Europy Środkowo-WschodniejDr Tomasz Kapuśniak
      • Instytut Europy Środkowo-Wschodniej
       • KUL
        Ostpolitik Polens und der EU