Konferencja

Polska – Niemcy – Chiny

Dwa odrębne modele relacji międzynarodowych

Wyższa Szkoła Europejska, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na konferencję.

Szczegóły

W ostatnich latach relacje gospodarcze niemiecko-chińskie nabrały przyspieszenia i cechowały się wielkim ożywieniem politycznym. Obydwie silnie nakierowane na eksport gospodarki narodowe urosły do rangi strategicznych partnerów gospodarczych. Niemcy zostały największym partnerem Chin w Europie, tak jak Chiny dla RFN w Azji. Państwo Środka jest dla naszych sąsiadów pod względem wielkości wymiany gospodarczej trzecim partnerem w świecie. Silnym związkom gospodarczym towarzyszy ożywiony dialog polityczny. Jednocześnie w cieniu relacji niemiecko-chińskich rozwijają się stosunki polsko-chińskie. Czy mają one szanse nabrać podobnej dynamiki jak wzorcowe relacje niemiecko-chińskie, czy też raczej w przyszłości będzie można zaobserwować dwa odrębne modele stosunków międzynarodowych i to w sferze ekonomicznej i politycznej? Jakie wypróbowane mechanizmy w dialogu niemiecko-chińskim może zastosować strona polska lub też starać się o standaryzacje relacji politycznych z Chinami dla całej Unii Europejskiej?

Pogram

09.00-09.30 Rejestracja

09.30-09.45 Otwarcie i wprowadzenie

Dr Błażej Sajduk, Prorektor WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

09.45-12.00 Dyskusja panelowa I

Chiny jako polityczny partner Niemiec i Polski – razem czy osobno wobec rosnącej gospodarczej obecności Chin w Europie i ich roli w świecie

Dr Gudrun Wacker, Asia Division, German Institute for International and Security Affairs

Prof. dr hab. Adam Gwiazda, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Prof. dr hab. Krzysztof Miszczak, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dr Joanna Wardęga, Dyrektor Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ "Instytut Konfucjusza w Krakowie", Wicedyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ ds. Ogólnych

Michał Futyra, Instytut Badań nad Cywilizacjami, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Moderacja: Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

13.00–15.15Dyskusja panelowa II

Obecne relacje ekonomiczne niemiecko-chińskie i polsko-chińskie – dwa spetryfikowane na przyszłość modele?

Dr Yun Schüler-Zhou, Research Fellow, GIGA Institute of Asian Studies, Hamburg

Jaga Szymanowska, właścicielka firmy Luna Libra

Jacek Kisiała, współwłaściciel firmy Extend Vision

Yingnan Sun, Instytut Konfucjusza w Opolu

Moderacja: dr Tomasz Kalinowski, b. kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Berlinie

15.15-16.00Podsumowanie

Radosław Pyffel, prezes Centrum Studiów Polska-Azja

Koncepcja naukowa i koordynacja

Błażej Sajduk, PhD, Tischner European University in Kraków

Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Tel.: +48/661 505 494; e-mail: arkadiusz.stempin@pluto.uni-freiburg.de

Organizacja:

Judyta Mutwil-Grodecka, Tischner European University in Kraków

Tel.: +48/12/683 24 82; e-mail: jmutwil@wse.krakow.pl

Falk Altenberger, Konrad-Adenauer-Stiftung in Poland

Tel.: +48/22/845 93 33 lub 30; e-mail: Falk.Altenberger@kas.de

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kraków

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
Plakat - Polska-Niemcy-Chiny v_2

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska