Seminarium

Polska - Niemcy - Europa. Perspektywy na przyszłość

Fundacja Konrada Adenauera wspólnie z Kołem Naukowym "Niemcy w stosunkach międzynarodowych" przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW organizują konferencję dla studentów i młodych naukowców na temat aktualnych stosunków polsko-niemieckich.

Szczegóły

Polska – Niemcy – Europa. Perspektywy na przyszłość.

Program

10.00 Rejestracja

10.30 Rozpoczęcie konferencji oraz powitanie uczestników

Dr Christian Schmitz, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Prof. Dr hab. Dariusz Popławski, opiekun naukowy koła naukowego Niemcy w stosunkach międzynarodowych przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW

Magdalena Gajewska, prezes koła naukowego Niemcy w stosunkach międzynarodowych przy Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW

10.45–12.30 Panel I – Polityka i Prawo

10.45Patryk Gacka (UW) Polsko-niemiecki traktat graniczny a stosunki między państwami

11.00 Jakub Wojas (UJ) Problem asymetryczności w stosunkach polsko - niemieckich

11.15 Anna Igonkina (UW) Współpraca polsko-niemiecka w ramach Trójkąta Weimarskiego

11.30 Aleksandra Korczyc (UWr) Perspektywy rozwoju niemieckiej Bundeswehry w sprawie paktu fiskalnego

11.45 Magdalena Gajewska (UW) Niemiecka polityka wschodnia

12.00 Paweł Słoń (UJ) Trialog. Polska, Niemcy i Rosja wobec globalnych wyzwań

12.15 Tomasz Klemt (UW) Model wczesnej rehabilitacji zawodowej w Polsce i w Niemczech – wspólne problemy i wspólne rozwiązania.

12.30Katarzyna Marchocka, Sebastian Wijas (UW) Wykorzystanie instrumentów nowego zarządzania publicznego w Niemczech na poziomie administracji lokalnej.

12.50DYSKUSJA

13.45 – 15.10 Panel II – Gospodarka i Energetyka

13.45 Maciej Kensicki, Marta Kiedrowska (AGH, UW) Górnictwo Polski i Niemiec – wczoraj, dziś i jutro

14.05 Kinga Wojciechowska (UW) Perspektywy dokapitalizowania rynków europejskich przez arabskie państwowe fundusze majątkowe SWF

14.20 Andrzej Skiba (UG) Społeczna gospodarka rynkowa – perspektywa polska

14.35 Maciej Kensicki, Marta Kiedrowska (AGH, UW) Gaz łupkowy w aktach legislacji Polski, Niemiec i Unii Europejskiej

14.55 DYSKUSJA

15.20 – 17.05 Panel III – Kultura i Społeczeństwo

15.20 Konrad Topa (UJ) Niemieckie i polskie problemy demograficzne

15.35 Agata Kołodziejczyk (UW) Współczesne społeczeństwo Niemiec - koniec społeczeństwa stanu średniego?

15.50 Jarosław Wojtas (UMK) Czego (nie) nauczyli nas „Nasi ojcowie, nasze matki”? Wyzwania dla polsko-niemieckiego partnerstwa i kształtowania wspólnej tożsamości w Europie

16.05 Kamil Andrzejczak (UW) Niemiecka polityka historyczna

16.20 Piotr Kłos (AON) Problem wielokulturowości w Niemczech – podłoże, stan obecny, perspektywy

16.35 Anna Bartosik (UW) Berlin als zweite polnische Hauptstadt

16.50 Katarzyna Smyk (UJ) Tragizm pamięci- Pomnik Narodowy pod Tannenbergiem oraz Pomnik Wdzięczności Armii Krajowej. Kilka słów na temat dziedzictwa polsko-niemieckiego

17.05 DYSKUSJA

17.20 Zakończenie konferencji.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z panią Magdaleną Gajewską: magdalena_gajewska@student.uw.edu.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Fundacja Konrada Adenauera, ul. Dąbrowskiego 56, Warszawa

referenci

 • M.in.: dr Christian Schmitz
  • prof. dr hab. Dariusz Popławski
   kontakt

   Piotr Womela

   Piotr Womela bild

   koordynator projektów

   Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

   partner

   dostarczone przez

   Biuro Fundacji Polska