Kongres

Polska i Niemcy 20 lat po Jesieni Narodów

Bilanz und Ausblick

Polsko-niemiecka konferencja naukowa odbywa się we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera (WSE), Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacją Konrada Adenauera w Polsce.

Szczegóły

Od czasu Jesieni Narodów 1989 minęły już dwa dziesięciolecia. Podczas konferencji będą szeroko omawiane podobieństwa i różnice rewolucji, które miały miejsce w Polsce i w Niemczech.

Mieszanka reform i rewolucji, zarówno z punku widzenia aktorów politycznych tamtejszych lat, jak i w analizie historycznej stanowi pierwszy zakres tematyczny konferencji.

Druga część konferencji zostanie poświęcona okresowi 1989/90, kiedy rozchodzą się drogi transormacji byłej NRD i Polski.

Ostatnia część konferencji koncentruje się na okresie najnowszej historii do 2010 roku, kiedy oba państwa na nowo definiują swoje stosunki. Stosunki na poziomie europejskim będą tutaj dyskutowane najszerzej.

Podczas konferencji znane osobowości ze świata polityki, nauki i kultury zarówno z Polski jak i z Niemiec będą wygłaszać wykłady na następujące tematy:

Dwie Rewolucje - dwie transofrmacje

Polska - Niemcy: trudne sąsiedztwo. Wyzwania polityki w przeszłości i teraźniejszości.

Polska i Niemcy w polityce zagranicznej Unii Europejskiej.

Pełny program oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod linkiem:

www.wse.krakow.pl

Osoby Kontaktowe:

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Justyna Wozniakowska, Wyższa Szkoła Europejska

JWozniakowska@wse.krakow.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kraków

referenci

 • Prof. Dr. Bernhard Vogel
  • Ministerpräsident a.D.
   • Ehrenvorsitzender der KASDr. Jan Borkowski
    • Staatssekretär im AußenministeriumJanusz Reiter
     • Botschafter Polens in Deutschland und den USA a.D.Elmar Brok
      • MdEPu.a.
       Polen und Deutschland 20 Jahre nach dem Herbst von 1989

       partner

       dostarczone przez

       Biuro Fundacji Polska