Seminarium

Węzeł energetyczny: Polska - Unia Europejska

siebtes Seminar in der Reihe „Europaseminare bei Schuman”

siódmy wykład w ramach cyklu „Seminaria Europejskie u Schumana”

Szczegóły

Cykl „Seminaria Europejskie” organizowany jest przez Polską Fundację im. Roberta Schumana oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Tematyka spotkań obejmuje integrację europejską, politykę, gospodarkę oraz zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Patronat nad seminariami sprawuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej Polsce.

Program kolejnych seminariów oraz dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

kontakt w sprawie organizacji seminarium:

Anna Chmielewska, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

a.chmielewska@schuman.org.pl

tel. 022/621 21 61

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Al. Ujazdowskie 37/5

referenci

  • Krzysztof Żmijewski
    • Politechnika Warszawska