Konferencja

Przemiany polityczne i rozliczenie z komunizmem

Forum: POLSKA-NIEMCY

Fundacja Rozwoju KUL oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce serdecznie zapraszają na polsko-niemiecką konferencję naukową pt. "Przemiany polityczne i rozliczenie z komunizmem".

Szczegóły

Tematyka spotkania koncentruje sie wokół wzajemnych relacji polsko-niemieckich w powojennej Europie. Analizie poddane zostaną nie tylko stosunki międzynarodowe, ale również ekipy rządzące dwóch państw niemieckich i polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli doktryn politycznych w kontaktach polsko-niemieckich i niemiecko-niemieckich.

Rozwalania te będą stanowić szersze tło do poznania pozycji Niemiec na arenie europejskiej, a szerzej powiatowej. Osobną kwestię stanowią wydarzenia związane z upadkiem komunizmu w Europie i wynikające z tego faktu implikacje dla Niemców i Polaków.

09.30 - 10.00

Otwarcie i powitanie Gości

Prof. Dr hab. Stanisław Wilk, Rektor KUL

Stephan Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Prof. Dr hab. Andrzej Kidyba, Konsul Honorowy RFN w Lublinie

Część I – Z historycznej perspektywy

10.00 - 10.30

Niemcy podzielone 1945 – 1990. Historia jednego czy dwóch narodów? Perspektywa polska

Dr Robert Kozyrski, Wydział Nauk Humanistycznych KUL

10.30 - 11.00

Polityczny rozwój Republiki Federalnej Niemiec 1945-1990

Dr. h. c. Josef Thesing, Politolog, b. Zastępca Sekretarza Generalnego FKA

11.00 - 11.30

Polityczny rozwój Niemieckiej Republiki Demokratycznej 1945 – 1990

Dr. Ehrhart Neubert, Teolog, Opozycjonista NRD

11.30 - 12.00

Dyskusja

Moderacja: Prof. Dr hab. Stanisław Fel, Dyrektor Instytutu Socjologii KUL

Część II – Z politycznej perspektywy

12.30 - 13.00

20 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami

Prof. Dr hab. Jerzy Sułek, Główny Negocjator Polsko-Niemieckiego Traktatu Granicznego i Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami 1990/91

13.00 - 13.30

Niemcy i Polska w Europie przed i po Zjednoczeniu

Prof. Dr hab. Bogdan Koszel, Uniw. im. A. Mickiewicza, Instytut Zachodni, Poznań

13.30 - 14.00

Dyskusja

Moderacja: Dr Robert Kozyrski

Część III – Przezwyciężenie komunizmu

15.00 - 15.30

Rozliczenie z komunizmem w Niemczech

Hildigund Neubert, Pełnomocnik Urzędu ds. Akt Służby Bezpieczeństwa STASI w byłej NRD w Turyngii

15.30 - 16.00

Europa a upadek komunizmu w Polsce

Dr Sławomir Łukasiewicz, Instytut Pamięci Narodowej, Lublin

16.00

Dyskusja

Moderacja: Prof. Dr hab. Bogdan Koszel

Koordynacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Joanna Kononowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski

funr_kul@kul.lublin.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski, CN 208, Al. Racławickie 14

referenci

 • m.in.: Dr Robert Kozyrski
  • Wydział Nauk Humanistycznych KUL
 • Dr. h. c. Josef Thesing
  • b. Zastępca Sekretarza Generalnego FKA
 • Dr. Ehrhart Neubert
  • Teolog
  • Opozycjonista NRD
 • Prof. Dr hab. Stanisław Fel
  • Dyrektor Instytutu Socjologii KUL
Wystawa
23 maja 2011
Katolicki Uniwersytet Lubelski JP II, Collegium Norwidianum, Atrium, parter, Al. Racławickie 14, Lublin
Wystawa "Polacy i Niemcy przeciw komunistycznej dyktaturze

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska