Seminarium

Partycypacja polityczna młodych liderów na poziomie lokalnym.

Jak zaistnieć na scenie politycznej?

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają do udziału w szkoleniu poświęconym problematyce komunikacji z wyborcami, promocji, prowadzeniu kampanii wyborczych, odpowiedzialnej polityce lokalnej.

Szczegóły

W ramach warsztatów poruszane:

 • Sposoby pozyskiwania i wydatkowania środków na kampanię wyborczą
 • Prowadzenie kampanii wyborczej
 • Sposoby promocji kandydata i sztabu wyborczego
 • Kompetencje organów samorządu terytorialnego
 • Partnerstwa na rzecz aktywnej społeczności lokalnej

Warsztaty poprowadzi Krystian Dudek z Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Katowicach

Warsztaty skierowane są do lokalnych działaczy i liderów społecznych pochodzących z różnych środowisk, działaczy ugrupowań politycznych, organizacji młodzieżowych i pozarządowych, którzy mają zamiar wziąć udział w wyborach samorządowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zgłoszenie na warsztat odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.haus.pl. O wyborze uczestników decyduje Organizator, na podstawie oceny merytorycznej poprawnie wypełnionych formularzy. Rejestracja trwa do 15 października br.

Kontakt: Aleksandra Bernais, manager projektu

tel.: 32 461 20 70, fax: 32 461 20 71, e-mail: aleksandra.bernais@haus.pl

Więcej szczegółów na stronie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej www.haus.pl

oraz stronie projektu

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gliwice

referenci

 • Krystian Dudek
  kontakt

  Falk Altenberger

  Falk Altenberger bild

  współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

  Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437
  Warsztaty Partycypacja polityczna młodych liderów

  partner

  dostarczone przez

  Biuro Fundacji Polska