Debata publiczna

Polskie i żydowskie starania o odszkodowania wojenne

Problem solidarności ofiar

Dyskusja panelowa w ramach X Dni Książki Żydowskiej organizowana przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenie „Midrasz” we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Problem uzyskania odszkodowania od Niemiec za straty wojenne był jednym z ważniejszych zagadnień w stosunkach polsko-niemieckich po 1945 roku. Rozważano go jeszcze w trakcie wojny. Nowe władze komunistyczne również podjęły działania w tym kierunku. Materialna rekompensata za straty i krzywdy czasów okupacji interesowała również Polaków, przebywających po 1945 roku na emigracji. O ile kwestie reparacji dla państwa udało się częściowo załatwić, o tyle roszczenia indywidualne, zgłaszane przez obywateli polskich, nigdy nie zostały – z różnych powodów – w całości zaspokojone. Na przykładzie różnych grup poszkodowanych przez reżim nazistowski, m.in. ofiar eksperymentów medycznych, księży czy robotników przymusowych, Krzysztof Ruchniewicz w swojej książce „Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45–1975” przybliża złożoność tych kwestii w relacjach polsko-niemieckich.

Program X Dni Książki Żydowskiej znajdą Państwo tutaj.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Klub Fundacji Shalom „Mamele”, Pl. Grzybowski 12/16

referenci

 • prof. Włodzimierz Borodziej
  • Instytut Historyczny UWStephan Raabe
   • dyrektor FKA w Polscedr Krzysztof Ruchniewicz
    • dyrektor Centrum im. Willy BrandtaAdam Aptowicz
     • Forum Żydów Polskich w IzraeluWłodzimierz Kalicki
      • Gazeta Wyborcza

       dostarczone przez

       Biuro Fundacji Polska