Konferencja

Religia w przestrzeni publicznej

Konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Instytut Socjologii KUL, Stowarzyszenie Civitas Christiana i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce zapraszają na konferencję"Religia w przestrzeni publicznej", która odbędzie się w środę 16 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Szczegóły

Jak efektywnie korzystać z demokracji? Jakie podmioty i formy działania są uprawnione z punktu widzenia pluralizmu do określania priorytetów w systemie demokratycznego państwa? Czy demokracja jest z góry skazana na funkcjonowanie wyłącznie w przestrzeni sekularnej? Czy sekularyzacja jest naturalnym determinizmem, kolonizującym wszystkie obszary życia ludzkiego, czy też jest procesem kształtowalnym? Czy granica pomiędzy religią a sferą publiczną jest hermetycznie zamknięta, czy może na styku jednej i drugiej istnieje pole wzajemnego przenikania i ubogacania?

Postawione pytania będą przedmiotem pięciu wykładów i dyskusji panelowych. Pierwsza sesja konferencji zatytułowana Kościół katolicki wobec wyzwań „odczarowanego świata” poświęcona będzie zagadnieniu obecności społecznego katolicyzmu w procesie adaptacji społeczeństw zachodnich do warunków zaistniałych w następstwie czterech rewolucji nowożytności, określanych przez Charlesa Taylora „odczarowanym światem”. Druga sesja Cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie… bezpośrednio poświęcona będzie religii i sferze publicznej jako funkcjonalnym systemom, które dysponują właściwymi dla siebie zespołami środków i realizują swoje cele.

Program

10.00 Otwarcie konferencji

Kościół katolicki wobec wyzwań „odczarowanego świata”

10.30 Od interwencjonizmu społecznego do strukturalnych modeli. Kościół wobec kwestii społecznej w encyklikach „Rerum novarum” i „Quadragesimo anno”

ks. dr Maciej Hułas, Instytut Socjologii KUL

11.00 Aplikacja zasad nauczania społecznego Kościoła na przykładzie dwumiesięcznika „Społeczeństwo”

Redaktor Zbigniew Borowik, dwumiesięcznik „Społeczeństwo”

11.45 Rola religii w przestrzeni publicznej. Rozważania w kontekście współczesnej wyobraźni

Dr Monica Martinelli, Uniwersytet Katolicki w Mediolanie

12.15 Dyskusja panelowa

Cesarzowi co cesarskie, Bogu co boskie…

13.45 Czy jesteśmy skazani na sekularyzację?

ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański, Instytut Socjologii KUL

14.15 Dlaczego sfera publiczna potrzebuje religii?

ks. dr Maciej Hułas, Instytut Socjologii KUL

14.45 Dyskusja panelowa: Relacje państwo – Kościół(y) we współczesnej Polsce

Abp prof. dr hab. Stanisław Budzik – Metropolita Lubelski, Przewodniczący Komisji Konkordatowej;

Minister Włodzimierz Karpiński – Sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

ks. prof. zw. dr hab. Józef Krukowski – Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

15.45 Zakończenie konferencji

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, sala GG-208 Główny Gmach KUL

referenci

 • abp Stanisław Budzik (Przewodniczący Komisji Konkordatowej)
  • ks. prof. zw. dr hab. Józef Krukowski (KUL)
   • ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mariański (KUL)
    • dr Monica Martinelli (Katolicki Uniwersytet w Mediolanie) i inni
     kontakt

     Falk Altenberger

     Falk Altenberger bild

     współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

     Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437