Seminarium

Rynki wschodzące w Afryce Subsaharyjskiej

Możliwości, szanse i wyzwania dla Unii Europejskiej

Centrum Europejskie UW, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Centrum Doskonałości Jeana Monneta w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zapraszają na XII Seminarium Europejskie.

Szczegóły

17.30 – 17.40OTWARCIE SEMINARIUM

Dr Kamil Zajączkowski – Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

17.40 – 18.45DYSKUSJA

Moderatorzy:

Dr Kamil Zajączkowski – Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, współautor książki Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa (PWE, Warszawa 2017)

Mgr Michał Budziński – Doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), autor artykułu naukowego nt. przyczyn niestabilności politycznej i gospodarczej Somalii

Paneliści:

Dr Anna Masłoń-Oracz – Adiunkt w Katedrze Unii Europejskiej im. Jeana Monneta w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH, Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH; koordynator i uczestnik kilkudziesięciu projektów biznesowych w Afryce (m.in. w Zambii i Tanzanii); specjalista w zakresie opracowywania biznesplanów, analiz rynku, raportów i ekspertyz dotyczących Afryki

Agata Kasprolewicz – dziennikarz Polskiego Radia (Redakcja Publicystyki Międzynarodowej); autorka reportaży i analiz dotyczących sytuacji politycznej w Afryce (m.in. w Kenii)

Magdalena Skajewska – dziennikarz Polskiego Radia (Redakcja Publicystyki Międzynarodowej); uczestnik polskich projektów pomocowych w Afryce (m.in. w Senegalu)

18.45 – 19.00PODSUMOWANIE

Dr Kamil Zajączkowski - Zastępca Dyrektora ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Mgr Michał Budziński – Doktorant Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska