Konferencja

Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w UE z perspektywy Polski i Lublina

Konferencja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Instytut Europeistyki KUL oraz Instytut na rzecz Państwa Prawa organizują w dniu 15 listopada br. konferencję pt. "Zanikające granice. Transgraniczny przepływ osób w UE z perspektywy Polski i Lublina".

Szczegóły

W dniu 15 listopada 2012 r. w Lublinie Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL wraz z Instytutem na rzecz Państwa Prawa organizuje pod patronatem Fundacji Konrada Adenauera konferencję „ZANIKAJĄCE GRANICE. Transgraniczny przepływ osób w Unii Europejskiej z perspektywy Polski i Lublina”. Konferencję otworzą: Prof. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL, Gen. bryg. SG. Jarosław Frączyk, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Dr Tomasz Sieniow, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa.

Celem I sesji konferencyjnej jest spojrzenie z perspektywy pięciu lat członkostwa Polski w strefie Schengen na ułatwienia w przepływie osób w Unii Europejskiej. Wezmą w niej udział eksperci z Polski, Niemiec i Agencji Frontex (Generał Jozsef Bali, Land Border Sector). Szczególny charakter będzie miała wspólna polsko-niemiecka prezentacja funkcjonowania Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. Przedstawią ją ppor. SG Marek Fila, POR Ulf Buschmann, EPHK Gerhard Adler z PNCWSGPiC z siedzibą w Świecku.

W trakcie II sesji uczestnicy będą dyskutować o coraz większym otwarciu Lubelszczyzny na świat, jakie wiąże się z otwarciem Portu Lotniczego Lublin oraz zacieśnieniem relacji z Ukrainą, dzięki wprowadzeniu tzw. Małego Ruchu Granicznego. Ciekawym punktem będzie analiza oferty edukacyjnej szkół z Lubelszczyzny skierowanej do cudzoziemców: medycyny w jęz. angielskim, coraz popularniejszej wśród studentów z Polski i z zagranicy europeistyki po angielsku oferowanej przez Instytut Europeistyki KUL, oraz oferty skierowanej do studentów ze Wschodu przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie.

Konferencja odbywa się w ramach działalności Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów, której członkiem jest Katedra Prawa UE KUL a Instytut na rzecz Państwa Prawa jest jego koordynatorem.

Więcej o organizowanej konferencji na stronie www.kul.pl a o Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów na stronie www.migrant.lublin.pl.

Program

10.15 Otwarcie konferencji

Prof. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL

Gen. SG. Jarosław Frączyk, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Dr Tomasz Sieniow, Prezes Instytutu na rzecz Państwa Prawa

10:30 Wykład otwierający konferencję:

• Rozwój Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości,

Dr Tomasz Sieniow, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL)

11:00-13:00 Sesja I: Pięć lat Polski w Schengen

• Wdrażanie dorobku Schengen w Polsce z perspektywy Straży Granicznej,

ppłk SG Waldemar Hołodniuk, Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej

• Doświadczenia prac Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych

i Celnych w Świecku, ppor. SG Marek Fila oraz POR Ulf Buschmann, PNCWSGPiC z siedzibą w Świecku

• Zmiany w polityce zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi UE w latach 2010-2012,

Dr Anna Szachoń-Pszenny, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL

• Działania Agencji Frontex w Polsce, Przedstawiciel Frontex

13:00-14:00 Obiad

14:00-15:30 Sesja II: Lubelszczyzna otwarta na świat

• Lotnisko w Lublinie – perspektywy rozwoju ruchu lotniczego, Jarosław Zdrojkowski, Port Lotniczy Lublin

• Umiędzynarodowienie studiów jako szansa rozwoju lubelskich uczelni - Panel z udziałem:

Dr hab. Kamil Torres, II Wydz. Lekarski z oddziałem anglojęzycznym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr Stanisław Dubaj, Prodziekan Wydziału Politologii, Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie

Dr hab. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL

• Umowy o małym ruchu granicznym jako forma współpracy z państwami trzecimi na przykładzie

Rzeczypospolitej Polskiej (Mgr Agnieszka Parol, Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL)

15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Lublin, Collegium Iuridicum KUL, ul. Spokojna 1, sala CI-204

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska