Seminarium

SEMINARIUM EUROPEJSKIE DLA DZIAŁACZY ORGANIZACJI POLITYCZNYCH I STUDENTÓW

Fundacja Konrada Adenauera serdecznie zaprasza na seminarium dedykowane działaczom organizacji politycznych, młodzieżówek partyjnych, samorządowcom, a także studentom politologii, stosunków międzynarodowych i europeistyki.

Szczegóły

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Rozszerzenie Unii Europejskiej: zaangażuj się”.

Seminarium zostanie poświęcone politycznym aspektom rozszerzenia Unii Europejskiej, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Będziemy odnosić się do planowanej akcesji Chorwacji i Serbii oraz porównywać ten projekt do polskich doświadczeń.

Organizatorzy będą przyznawali potwierdzenia uczestnictwa w seminarium, jednego z ośmiu tego typu wydarzeń w Unii Europejskiej. Pokrywamy także koszty podróży i noclegu osób spoza Warszawy.

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby otrzymać zaproszenie na seminarium, proszę wysłać email na adres kas@kas.pl.

Program

13:30 – 13:50

Powitanie gości. Prezentacja projektu “Rozszerzenie Unii Europejskiej: zaangażuj się!” oraz broszury.

13:50 – 14:30

Przemówienia ambasadorów krajów bałkańskich pt. Akcesja do Unii Europejskiej – nowe horyzonty czy niezrealizowane oczekiwania?

JE Marjan Šetinc, Ambasador Republiki Słowenii w Polsce

JE Ivan del Vechio, Ambasador Republiki Chorwacji w Polsce

14:30 – 14:45

Przerwa kawowa

14:45 – 16:15

Dyskusja panelowa Historia i tradycja krajów kandydujących – balast czy szansa dla Unii Europejskiej?

dr Agata Dziewulska, Centrum Europejskie UW

Sławomir Lucjan Szczesio, Centrum Naukowo-Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany przełomu XX/XXI w.”

Jan Muś, Studium Bałkany Współczesne SWPS

moderacja: dr Rigels Halili, Studium Europy Wschodniej UW

16:15 – 17:00

poczęstunek

17:00 – 18:30

Dyskusja panelowa Bilans zysków i strat – Unia Europejska a rozwój lokalny i regionalny.

Andrzej Grzyb, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe

Rafał Trzaskowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska

moderacja: Rafał Woś, Dziennik Gazeta Prawna

18:30 – 18:45

Podsumowanie seminarium

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Fundacja Konrada Adenauera, ul. Dąbrowskiego 56 (stacja metra Racławicka)

tematy

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska