Seminarium

Tęsknoty za rewolucją

Polski kompleks „bić się czy nie bić?”, niemiecki kompleks „Bader-Meinhof” (cz. II)

w ramach cyklu seminariów polsko-niemieckich organizowanych przez Polską Fundację im. Roberta Schumana i Fundację Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Fundacja Konrada Adenauera w Polsce już od czterech lat organizują cykl seminariów polsko-niemieckich. Ich celem jest analiza ponad tysiącletniej historii stosunków obu państw, zdominowanych przez pakty militarne, wojny, nieporozumienia i ponadnarodowe próby zbliżenia, a także śledzenie procesu polsko-niemieckiego pojednania, komentowanie bieżących wydarzeń politycznych, procesów gospodarczych, kwestii społecznych i kulturalnych. Udział w odbywających się co dwa tygodnie seminariach daje możliwość spotkania się z dziennikarzami, politykami, przedsiębiorcami i naukowcami zawodowo zajmującymi się tą problematyką.

W ramach seminarium „Tęsknoty za rewolucją” omawiana będzie sztuka Elfriede Jelinek „Ulrike Maria Stuart”, w której noblistka przypomina dramat niemieckiego terroryzmu lat 70 związanego z działalnością ultralewicowej organizacji „Frakcja Czerwonej Armii”.

Seminaria prowadzi Adam Krzemiński, autor licznych artykułów dotyczących bieżących wydarzeń z życia politycznego, społecznego oraz kulturalnego Polski i Niemiec, redaktor i komentator tygodnika „Polityka” oraz współzałożyciel polsko-niemieckiego magazynu „Dialog”.

Program kolejnych seminariów oraz dalsze informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

kontakt w sprawie organizacji seminarium:

Agata Kołodziejczyk, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

a.kolodziejczyk@schuman.org.pl

tel. 022/621 21 61, 622 03 42

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Al. Ujazdowskie 37/5

referenci

  • Adam Krzemiński
    • publicysta tygodnika „Polityka” Hubert Knirsch
      • radca polityczny Ambasady Republiki Federalnej Niemiec