Konferencja

The Modes and Methods of EU Activity

Interdyscyplinarna konferencja w ramach projektu badawczego „Power in Europe”, organizowana przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

Interdyscyplinarna konferencja jest trzecią organizowaną w partnerstwie z Uniwersytetem w Sienie (Włochy) w ramach projektu badawczego „Power in Europe”. Zaproszenie do wzięcia w niej udziału przyjęli przedstawiciele środowisk akademickich (m.in. z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, WSE), ośrodków badawczych (m.in. z Centrum Europejskiego w Natolinie, Instytutu Kościuszki) oraz instytucji europejskich (m.in. z Komisji Europejskiej).

Podczas trwania konferencji uczestnicy będą starali się zgłębić mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej oraz jej poszczególnych polityk. Sesja pierwsza zostanie poświęcona zasadom ustrojowym UE (m.in. subsydiarności oraz proporcjonalności), natomiast kolejna instytucjom Unii Europejskiej oraz prawu wspólnotowemu. W trakcie trzeciej sesji prelegenci przedstawią zagadnienia związane z funkcjonowaniem Jednolitego Rynku Europejskiego, a w ostatniej kwestie związane z bezpieczeństwem UE i jej relacjami z państwami trzecimi.

Konferencja ma charakter otwarty i jest adresowana głównie do pracowników nauki, doktorantów, studentów zajmujących się problematyką europejską, a także do wszystkich osób zainteresowanych, dla których tematyka kształtowania relacji europejskich jest bliska sercu.

Szczegółowy opis oraz program konferencji w języku angielskim znajdą Państwo na stronie Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

kontakt w sprawie organizacji konferencji:

Anna Marszałek, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

amarszalek@wse.krakow.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Kraków, Aula Główna Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera