Seminarium

Zjazd Polskich Szkolnych Klubów Europejskich

Cykl wykładów i warsztatów dla uczniów i nauczycieli szkół średnich w ramach XIV Polskich Spotkań Europejskich organizowany przez Polską Fundację Roberta Schumana we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera i Parlamentem Europejskim

Szczegóły

W dniach 10-13 maja w Warszawie Polska Fundacja im. Roberta Schumana organizuje w ramach XIV Polskich Spotkań Europejskich Zjazd Polskich Szkolnych Klubów Europejskich. Głównym celem Zjazdu jest stworzenie platformy, która umożliwi Szkolnym Klubom Europejskim z całej Polski bezpośredni kontakt, wymianę doświadczeń i informacji, a także dyskusję na temat głównych aktywności oraz możliwości współpracy pomiędzy poszczególnymi Klubami.

Zjazd przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich w wieku 16–19 lat aktywnie działających w SKE oraz ich nauczycieli z szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

W programie Zjazdu znajdzie się cykl wykładów i warsztatów. Podczas zajęć największy nacisk zostanie położony na nawiązanie i utrwalenie kontaktów pomiędzy poszczególnymi Klubami. Warsztaty dla nauczycieli będą dotyczyły różnorodnych form działalności w SKE, zaś warsztaty dla uczniów będą poświęcone wielokulturowości i możliwościom, jakie daje młodym ludziom zjednoczona Europa. Poprowadzą je eksperci z dziedziny edukacji europejskiej oraz pracownicy i wolontariusze Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Dalsze informacje na temat Zjazdu i programu znajdą Państwo tutaj.

kontakt:

Ieva Grundsteine, Polska Fundacja im. Roberta Schumana

i.grundsteine@schuman.org.pl

tel. 022 621 21 61, 022 621 75 55

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska