Konferencja

Ukraina 2010+

Stosunki z Polską i Niemcami - ciągłość czy zmiana?

W dniach 16-17 grudnia 2010 w Warszawie odbędzie się polsko-niemiecko-ukraińska konferencja „Ukraina 2010+ - zmiana czy kontynuacja w stosunkach z Polską i Niemcami”. W konferencji wezmą udział dziennikarze, politycy oraz eksperci ds. wschodnich.

Szczegóły

Czwartek, 16.12.2010

15:00

Otwarcie konferencji: Jan Piekło, PAUCI

15:10

Przemówienie powitalne: Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych RP

15:30

Przemówienie: Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP w latach 1995 - 2005

15:50

Panel I: Konsolidacja władzy czy zagrożenie dla demokracji. Ukraińska scena polityczna w rok po wyborach prezydenckich.

Moderacja: Katarzyna Wolczuk, Uniwersytet w Birmingham, WB

Paneliści: Susan Stewart, SWP, Berlin; Andrij Portnow, „Ukraina Moderna“ Redaktor, Kijów; Adrian Karatnycky, Senior Fellow, Rada Atlantycka, USA.

Wkrótce po zwycięstwie Wiktora Janukowycza w wyborach prezydenckich, jego ugrupowaniu udało się zawiązać w parlamencie koalicję rządzącą - mimo kwestionowanej konstytucyjności jej powołania. Dokonano w szybkim tempie głębokich zmian kadrowych w administracji państwowej, z kryterium lojalności - jako podstawowym w dokonywaniu nominacji. Odnotowano próby wzmocnienia kontroli państwa nad mediami, dwóm kluczowym prywatnym stacjom telewizyjnym odebrano licencje na nadawanie programów informacyjnych w części regionów itp. Zwiększa się znaczenie struktur policyjnych, SBU i służb kontroli represyjnej. Skłócona wewnętrznie opozycja jest coraz bardziej zmarginalizowana. Część analityków polskich i niemieckich początkowo odbierała ten proces jako konsolidację władzy niezbędną dla przeprowadzenia bolesnych reform społecznych i ekonomicznych wymuszonych przez kryzys. Coraz częściej słychać jednak głosy o powrocie tendencji autorytarnych do ukraińskiej polityki. Panel pozwoli na zapoznanie się z analizami polskich, niemieckich i ukraińskich politologów oraz zakreślenie scenariuszy politycznych dla Ukrainy na 2011 rok.

17.45

Panel II: Sytuacja gospodarcza Ukrainy - wyzwania i dokonane reformy

Moderacja:Dariusz Rosati, Baltic Business Forum, Warszawa

Paneliści: Andriy Veselovsky, former Ukraine`s Envoy to the EU, Kijów (TBC); Marcin Święcicki, UNDP, Kijów; Jacek Piechota, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Warszawa.

Ukraina potrzebuje fundamentalnych reform, które przekształcą zdominowaną przez struktury oligarchiczne gospodarkę kraju. Jakie reformy zostały wprowadzone przez nową administrację, które problemy wciąż pozostają wyzwaniem? Czy polityka rządu w tym zakresie jest konsekwentna i przemyślana? Które jej elementy potrzebują wsparcia? W tym kontekście zostanie omówiony także problem tworzenia strefy wolnego handlu między Ukraina a UE, a także relacje ekonomiczne Ukrainy z Polską i Niemcami.

Piątek, 17.12.2010

09:00

Panel III: Zmiany akcentów w polityce zagranicznej Ukrainy w 2010 roku.

Moderacja: Nico Lange, KAS, Kijów.

Paneliści: Alona Hetmanczuk, Instytut Polityki Światowej, Kijów; Janusz Onyszkiewicz, Współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, Warszawa; Hryhorij Nemyria, BJuT, Kyiv.

Opinie o prorosyjskości nowej władzy zostają potwierdzane faktami: zgodą na przedłużenie stacjonowania w Sewastopolu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej (do 2040 roku), akceptacją dla status-quo w Naddniestrzu (wojska rosyjskie jako jedyne siły rozjemcze), podpisaniem szeregu strategicznych umów o charakterze gospodarczym z Rosją. Z drugiej strony władze akcentują kierunek euro-integracyjny w polityce zagranicznej i przygotowują się do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską oraz utrzymują współpracę wojskową z NATO.

11.00

Panel IV: Dylematy współpracy energetycznej

Moderacja: Krzysztof Bobiński, Fundacja Unia&Polska, Warszawa.

Paneliści: Mychajło Honczar, Centrum Nomos, Kijów; Filip Elżanowski, ARP, Warszawa; dr Frank Umbach, CESS, Berlin; Reinhard Bütikofer, były przewodniczący Partii Zielonych, eurodeputowany, Berlin; Keith Smith, CSIS, Waszyngton.

Współpraca energetyczna pozostaje jednym z trudnych tematów w stosunkach między Ukrainą a UE. Warto zwrócić uwagę na problemy takie jak modernizacja ukraińskiego systemu gazociągów, energetyczna efektywność ukraińskich przedsiębiorstw, stopień uzależnienia ukraińskiego kompleksu energetycznego od Rosji (zarówno w sektorze gazowym jak i nuklearnym). Osobno należy wspomnieć o perspektywach członkostwa Ukrainy we Wspólnocie Energetycznej oraz planach rozwoju alternatywnych, oszczędzających energię technologii i redukcji emisji CO2.

12.30

Panel V: Ukraina we współczesnym świecie.

Moderacja: Maria Przełomiec, TVP.

Panelista: Leonid Krawczuk, pierwszy Prezydent niepodległej Ukrainy.

Komentator: Adam Daniel Rotfeld, Wiceprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw trudnych (TBC).

Panel będzie miał charakter podsumowujący. Planowany jest udział pierwszego prezydenta niepodległej Ukrainy Leonida Krawczuka, który przedstawi swoją wizję pozycji Ukrainy we współczesnym świecie oraz perspektyw jej rozwoju w najbliższej przyszłości. Szczególna uwaga zostanie poświęcona stosunkom z Polską i Niemcami.

14.00

Zakończenie konferencji

Języki konferencji: polski, niemiecki, ukraiński, angielski

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • m.in.: Radosław Sikorski
  • Minister spraw zagranicznych
 • Aleksander Kwaśniewski
  • były prezydent RP.
 • Leonid Kravchuk
  • pierwszy prezydent niepodległej Ukrainy
 • Adam D. Rotfeld
  • Wiceprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do spraw trudnych

publikacje

Ukraina 2010+ - zmiana czy kontynuacja w stosunkach z Polską i Niemcami: Sprawozdanie
pokaż więcej

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska