Debata publiczna

Urbi et Gorbi. Jak chrześcijanie wpłynęli na obalenie reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej

Debata o książcę Joachima Jauera

Fundacja Konrada Adenauera oraz Wydawnictwo Akcent serdecznie zapraszają na polsko-niemiecką debatę poświęconą książce Joachima Jauera pt."Urbi et Gorbi. Jak chrześcijanie wpłynęli na obalenie reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej".

Szczegóły

Joachim Jauer

Urbi et Gorbi. Jak chrześcijanie wpłynęli na obalenie reżimu komunistycznego w Europie Wschodniej

Joachim Jauer w swoich reportażach opisuje szczególną rolę chrześcijan, katolików i ewangelików, w przemianach politycznych państw bloku wschodniego – w NRD, w Polsce, w Czechosłowacji i na Węgrzech, jakie zaczynają się w latach 80. i doprowadzają do przełomu w roku 1989. Bardzo mocno akcentuje wkład polskiego papieża w obalenie komunizmu w Europie Środkowej i pokojową misję Michaiła Gorbaczowa.

Program spotkania

17.00

Powitanie

Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

Grzegorz Bluszcz, prezes Wydawnictwa Akcent

17.15

Wstęp

Joachim Jauer, dziennikarz, długoletni korespondent ZDF w NRD, autor książki Urbi et Gorbi…

17.30

Debata z udziałem zaproszonych gości

Joachim Jauer

prof. Eugeniusz Cezary Król

Vera Lengsfeld

ks. dr Zenon Hanas

moderacja: Andrzej Godlewski

18.30

Dyskusja

19.00

Zaproszenie na lampkę wina

Uczestnicy panelu

Andrzej Godlewski: ur. w 1970 r., dziennikarz specjalizujący się w tematyce europejskiej; regularnie

publikuje w tygodnikach „Wprost” i „Gość Niedzielny”. Komentuje wydarzenia krajowe i zagraniczne w radiowej Trójce, TOK FM, Redakcji Niemieckiej Polskiego Radia oraz TVN24 i TVP Info.

ks. dr Zenon Hanas: ur. w 1963 r., kapłan Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W latach 1999–2004 pełnił funkcję Wiceprowincjała Warszawskiej Prowincji Pallotynów oraz duszpasterza wspólnoty niemieckojęzycznej w Warszawie. Do roku 2010 piastował urząd Wikariusza Generalnego w Rzymie. Wykładowca na UKSW.

Joachim Jauer: ur. w 1940 r., długoletni korespondent ZDF w NRD, prezenter programu Kennzeichen D, korespondent specjalny w Europie Środkowej i Wschodniej, kronikarz rewolucyjnych wydarzeń z 1989 roku, do 2003 roku szef studia ZDF w Berlinie. Obecnie niezależny autor i twórca filmów dokumentalnych. Otrzymał prestiżowe wyróżnienie niemieckich krytyków za program Kennzeichen D, nagrodę Gustava Heinemanna za zasługi na rzecz wolności i sprawiedliwości oraz medal Karla von Ossietzky’ego za wkład w urzeczywistnianie praw człowieka.

prof. dr hab. Eugeniusz C. Król: historyk i politolog, kierownik Katedry Politologii Collegium Civitas, członek Rady Naukowej w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W latach 2002–2006 dyrektor Stacji Naukowej PAN w Berlinie. Zainteresowania: historia najnowsza i współczesna Niemiec, stosunki polsko-niemieckie, ustroje i przywództwo totalitarne w XX wieku.

Vera Lengsfeld: ur. w 1952 r., działaczka opozycyjna w b. NRD. Za działalność opozycyjną usunięta z Akademii Nauk NRD, współzałożycielka pierwszych organizacji antyrządowych w NRD. W roku 1988 aresztowana i wydalona do Zachodnich Niemiec. Po upadku muru berlińskiego powróciła do NRD i została demokratycznie wybrana do parlamentu NRD (Volkskammer). W latach 1990–2005 deputowana do Bundestagu (CDU).

Koordyacja:

Falk Altenberger

Fundacja Konrada Adenauera

Falk.Altenberger@kas.pl

Agnieszka Prokocka

Fundacja Konrada Adenauera

Agnieszka.Prokocka@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa

referenci

 • Joachim Jauer
  • prof. Eugeniusz Cezary Król
   • Vera Lengsfeld
    • ks. dr Zenon Hanas
     • Andrzej Godlewski

      dostarczone przez

      Biuro Fundacji Polska