Seminarium

Zarządzanie systemem ochrony zdrowia z perspektywy samorządów

Akademia Liderów Samorządu KAS

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium, pt. „Zarządzanie systemem ochrony zdrowia z perspektywy samorządów” w ramach Akademii Liderów Samorządu KAS

Szczegóły

W ramach webinarium przedstawione zostaną:

  • podstawowe zagadnienia w zakresie praw i obowiązków samorządów dotyczących organizacji systemu ochrony zdrowia na terenie JST
  • aktualnie obowiązujące najważniejsze akty prawne oraz proponowane zmiany ustawowe
  • tematy dotyczące finansowania i współfinansowania ochrony zdrowia przez samorządy
  • praktyczne zagadnienia dotyczące budowania lokalnych i regionalnych polityk zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwości ich wdrażania i finansowania
  • praktyki dotyczące udziału samorządów w kształtowaniu systemu ochrony zdrowia

Webinarium przyjmie interaktywną formę. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania związane z tematem.

Webinarium poprowadzi dr n.med. Michał Brzeziński - Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Specjalista pediatrii, specjalista leczenia otyłości (Certyfikat Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Otyłością – SCOPE).

Wykładowca akademicki(GUMed, UG, UMK) z zakresu pediatrii, zdrowia publicznego, organizacji systemów ochrony zdrowia, zarządzania i ewaluacji programów i strategii zdrowotnych oraz marketingu społecznego w zdrowiu.

Od stycznia 2015 r. – do sierpnia 2016 r. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych w POW NFZ.

Członek Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych, w którym buduje i realizuje programy i polityki zdrowotne oraz strategie zdrowotne dla jednostek samorządu terytorialnego i instytucji prywatnych. Ekspert instytucji publicznych i prywatnych m.in. Światowej Organizacji Zdrowia, Banku Światowego, Ministerstwa Zdrowia, Fundacji Medicover. Absolwent XII SLSO. Ekspert i mentor ścieżki ochrona zdrowia, w programie absolwenckim Szkoły Liderów - Zarządzanie strategiczne w JST.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy 22 listopada przed o godziną 17.00 kliknąć link:

bit.ly/WebOchronaZdrowia

Webinarium jest częścią programu Akademia Liderów Samorządu, której partnerem jest Fundacja Konrada Adenauera.

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Webinarium

kontakt

Falk Altenberger

Falk Altenberger bild

współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska