Forum

NATO po misji ISAF. Kolektywna obrona czy misje operacyjne, partnerzy i przemiany

VI Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie i Fundacja Konrada Adenauera mają zaszczyt zaprosić do udziału w VI Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego „NATO po misji ISAF. Kolektywna obrona czy misje operacyjne, partnerzy i przemiany.”

Szczegóły

VI Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego

„NATO po misji ISAF. Kolektywna obrona czy misje operacyjne, partnerzy i przemiany.”

NATO wciąż pozostaje najważniejszym sojuszem militarnym na świecie. Nieprzerwanie służy za główne forum współpracy transatlantyckiej oraz wpływa

na utrzymanie stabilności i pokoju na kontynencie europejskim od przeszło 60 lat. Obecnie najważniejsze wyzwanie przed jakim stoi organizacja wiąże się z właściwym zdefiniowaniem swojej roli, oraz opracowaniem nowej strategii po 2014 roku,

kiedy to oficjalnie zostanie zakończana misja ISAF w Afganistanie. Ten już trwający proces transformacji przyczyni się do zwiększenia efektywności jak i zoptymalizowania kosztów funkcjonowania sojuszu. Ponadto NATO, aby utrzymać swoją dotychczasową pozycję, musi pogłębić swoje kontakty, zarówno z partnerami operacyjnymi, jak i strategicznymi. Jedynie zjednoczony sojusz, posiadający spójną wizję i wole polityczną może zapewnić sobie pożądaną pozycję na arenie międzynarodowej. Jeśli NATO będzie rozbijane

przez wewnętrzne konflikty i spory, stanie się nieatrakcyjnym partnerem dla wschodzących potęg światowych oraz łatwym celem ataków terrorystycznych.

Wielość zagrożeń przed jakimi stoi NATO, rozciągających się od Afryki Subsaharyjskiej aż po Azję Centralną, cyberterroryzm oraz wyzwania związane z obroną przeciwrakietową zmuszają do pogłębienia współpracy i wzmocnienia partnerstwa wewnątrz paktu. Indywidualnie poszczególne państwa europejskie sojuszu, nawet

te najsilniejsze, nie są w stanie sprostać wyzwaniom przed jakimi stoi organizacja.

W związku z tym NATO wciąż pozostaje najważniejszą siłą kształtującą bezpieczeństwo Europejskie w zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym XXI wieku.

W nawiązaniu do powyższych zagadnień, mamy przyjemność przedstawić zarys konferencji dotyczącej NATO, podzielonej na dwa panele:

•Wspólna obrona czy misje ekspedycyjne? Głównym punktem tej części debaty będzie zagadnienie przyszłej formuły NATO, która może kontynuować dotychczasowy charakter sojuszu w pełni zaangażowanego operacyjnie na świecie, albo przejść do modelu operacyjnej gotowości, skupiając się na zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa wewnątrz Sojuszu.

•NATO – relacje z partnerami. Przedmiotem dyskusji podczas tego panelu będzie kwestia zdefiniowania stosunków z partnerami ze względu na zachodzące wewnątrz samej organizacji zmiany.

Program

10.30 – 10.45 Przywitanie

10.45 – 12.00 Panel I - Wspólna obrona czy misje ekspedycyjne?

Wprowadzenie: Gen. bryg. prof. Stanisław Koziej – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Bogdan Klich – Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Stephen Mull – Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce

Robin Barnett – Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce

Wojciech Lorenz – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Prof. John Kriendler – Europejskie Centrum Badań nad Bezpieczeństwem im. Georga C. Marshalla, Niemcy

Prowadzenie: Dr hab. Artur Gruszczak – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński

12.00 – 12.30 Dyskusja

13.00 – 14.15 Panel II - NATO – relacje z partnerami.

Wprowadzenie: Dr hab. Robert Kupiecki – Podsekretarz Stanu ds. polityki obronnej w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej

Robert Pszczel – Dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie

Prof. Andrew Michta – Senior Transatlantic Fellow, Dyrektor Warszawskiego biura German Marshall Found

Marcin Kozieł – Dyrektor Biura Łącznikowego NATO na Ukrainie

Marcin Idzik - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Zakupów, Bumar

14.15 – 14.45 Dyskusja

14.45 – 15.00 Zakończenie obrad

Konferencja jest organizowana we współpracy z Kwaterą Główną NATO

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne na język angielski i polski.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: konferencja@iss.krakow.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 421 62 50 do dnia 08.05.2013-

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

referenci

 • Gen. bryg. prof. Stanisław Koziej
  • Bogdan Klich
   • Stephan Mull
    • Robin Barnett
     • Wojciech Lorenz
      • Prof. John Kriendler
       • George C. Marshall
        • Dr hab. Robert Kupiecki
         • Robert Pszczel
          • Prof. Andrew Michta
           • Marcin Kozieł
            • Marcin Idzik
             kontakt

             Falk Altenberger

             Falk Altenberger bild

             współpraca z partnerami, projekty, dotacje, organizacja

             Falk.Altenberger@kas.de +48 22 845-9333 +48 22 848-5437