Seminarium

VII Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarstwa

Etyka w dziennikarstwie w świecie różnorodnym kulturowo na przykładzie Śląska

W dniach 16-21 września 2012 odbędzie się VII edycja Polsko-Niemieckiej Akademii Dziennikarstwa.

Szczegóły

Organizatorami Akademii obok Fundacji Konrada Adenauera w Polsce jest Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Akademia skierowana jest do studentek oraz studentów dziennikarstwa oraz kierunków pokrewnych a także dla wszystkich tych, którzy interesują się światem mediów w kontekście stosunków polsko-niemieckich jaki i wielokulturowej Europy. Tematem przewodnim Akademii 2012 będzie:

Etyka w dziennikarstwie w świecie różnorodnym kulturowo na przykładzie Śląska

Uczestnicy wezmą udział w wielu warszatatach, wykładach i dyskusjach, prowadzonych przez polskich i niemieckich dziennikarzy i specjalistów z sektora mediów. Uczestnicy podczas warsztatów poznają ciekawe i ważne aspekty etyki dziennikarskiej,aby w późniejszym czasie pod okiem ekspertów dziennikarstwa samodzielnie przygotować krótką pracę dziennikarską.

Poza tym uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się ze światem mediów regionalnych jaki i z krajoznawczym i historycznym tłem Śląska.

Koordynacja:

Katarzyna Opielka, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Katarzyna.Opielka@haus.pl

Hanna Dmochowska, Fundacja Konrada Adenauera w Warszawie

Hanna.Dmochowska@kas.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Gliwice, Katowice, Opole

kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

public relations, kontakty z mediami, organizacja

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska