Debata publiczna

Od wolontariusza do prezydenta?

Wolontariat a edukacja obywatelska.

Wspólnie z Centrum Myśli Jana Pawła II organizujemy debatę poprzedzającą tegoroczną edycję festiwalu dobroczynności „Miasto Miłosierdzia 2012”. Debata dotyczyć będzie roli wolontariatu w kształtowaniu się społeczeństwa obywatelskiego.

Szczegóły

Program debaty

„Od wolontariusza do prezydenta?”

27 września 2012 r.,

godz. 18:00 – 19:30

Fundacja Konrada Adenauera,

ul. J. Dąbrowskiego 56, Warszawa

18:00Otwarcie debaty

Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

18:15Referaty wprowadzające w dyskusję

Dr Sławomir Sowiński,

Instytut Politologii,

Uniwersytet kardynała Stefa Wyszyńskiego.

Dr Grzegorz Makowski,

Kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego,

Instytut Spraw Publicznych.

Przemysław Cichocki,

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,

Forum Młodych Ludowców.

18:45Dyskusja,

Moderacja: Piotr Womela, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Więcej informacji na stronie:

http//:www.centrumjp2.pl/miasto

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Warszawa

referenci

 • Dr Sławomir Sowiński
  • Uniwersytet kardynała Stefa Wyszyńskiego.Dr Grzegorz Makowski
   • Instytut Spraw Publicznych.Przemysław Cichocki
    • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
     • Forum Młodych Ludowców

      partner

      dostarczone przez

      Biuro Fundacji Polska