Wykład

Od Nicei do Lizbony

Reformschritte der EU

Wykład Jana Rokity w ramach projektu Studium Generale Europa organizowany przez Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce

Szczegóły

kontakt w sprawie organizacji wykładu:

dr Sławomir Sowiński, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ip@uksw.edu.pl

tel. 022/839 82 05

Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Falk.Altenberger@kas.pl

tel. 022/845 93 33

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, aula Bobolanum Jezuitów, ul. Rakowiecka 61

referenci

  • Jan Rokita
    • Premierminister-Kandidat der PO 2005
      • Jurist und Publizist
        Von Nizza nach Lissabon