Konferencja

Przed otwarciem rynku pracy w Niemczech - 2011

Przeszłość i perspektywy migracji zarobkowej

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie zapraszają na polsko-niemiecką konferencję dot. otwarcia rynku pracy w Niemczech

Szczegóły

9:15 Rejestracja uczestników

9:30Uroczyste otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Adam Budnikowski - rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Dr hab. Józef Olszyński, prof. SGH - kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką, SGH

Stephan Raabe - dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

9:45 Panel I

Bilans dotychczasowej migracji polskich pracowników do Niemiec

Wprowadzenie

Dr Paweł Kaczmarczyk – zastępca dyrektora, Ośrodek Badań nad Migracjami

Dyskusja

Dr Andreas Bielig - Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką, SGH

Monika Mazur-Rafał - dyrektor Humanity in Action Polska, Warszawa

Moderator: Prof. dr hab. Tomasz Budnikowski - Instytut Zachodni, Poznań

11:15 Panel II

Polscy migranci na niemieckim rynku pracy

Obraz polskiego pracownika w Niemczech

Wprowadzenie

Julian Korman - prezes Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorstw Usługowych w Niemczech, Kolonia

Panel dyskusyjny

Marcin Diakonowicz - dyrektor działu Audyt, Deloitte Polska

Justyna Frelak - kierownik Programu Migracji i Polityki Rozwojowej/Analityk, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa

Dr Sebastian Płóciennik - Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

Moderator: dr hab. Józef Olszyński, prof. SGH - kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką, SGH

14:00 Panel III

Podsumowanie ograniczenia w dostępie do rynku pracy w Niemczech

Wprowadzenie

Prof. dr hab. Klaus F. Zimmermann - dyrektor Instytutu Badań nad Przyszłością Pracy, Bonn

Panel dyskusyjny

Dr Tomasz Kalinowski - Radca-Minister, kierownik Wydziału Ekonomicz¬nego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, Berlin

Agnieszka Kalisiewicz - ekspert Ministerstwa Gospodarki

Dr Johann Wadephul - poseł do Bundestagu, Frakcja CDU/CSU, Komisja Pracy i Polityki Społecznej

Moderator: dr hab. Józef Olszyński, prof. SGH - kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką, SGH

15:30 Panel IV

Perspektywy migracji zarobkowej między Polską a Republiką Federalną Niemiec

Wprowadzenie

Prof. dr hab. Danuta Hübner - Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL), była Komisarz UE ds. Polityki Regionalnej, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Panel dyskusyjny

Czesława Ostrowska - Podsekretarz Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Thomas Urbańczyk – dyrektor działu Prawo i Podatki, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Warszawa

Moderator: Dr hab. Witold Małachowski, prof. SGH - Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką, SGH

16:45 Podsumowanie

Prof. dr hab. Klaus F. Zimmermann

Dr hab. Józef Olszyński, prof. SGH

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

al. Niepodległości 128, SGH, budynek C

referenci

  • m.in.: dr Johan Wadephul (CDU/CDU)
    • prof. Klaus F. Zimmermann

      dostarczone przez

      Biuro Fundacji Polska