Seminarium

Czym jest Unia Europejska?

Seminarium Europejskie

Wykład odbędzie się w ramach cyklu Seminariów Europejskich Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera.

Szczegóły

Kolejne Seminarium Europejskie dotyczy charakteru prawnego i struktury UE oraz jej miejsca na arenie międzynarodowej. Czy UE jest organizacją międzynarodową, czy ponadnarodową? Czy posiada osobowość i podmiotowość prawnomiędzynarodową? Jeśli odpowiedź te pytania sprawia problem, zapraszamy do udziału.

koordynatorka projektu:

Aleksandra Saczuk, Polska Fundacja im. Roberta Schumana w Polsce

kontakt: a.saczuk@schuman.org.pl

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Fundacja im. R. Schumana, Al. Ujazdowskie 37/5

referenci

  • dr Marta Witkowską z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
    Was ist die Europäische Union