Seminarium

Wartości, Realpolitik i Europa.

Seminarium z okazji 20-lecia Studium Generale Europa

Seminarium adresowane jest do naukowców i ekspertów i służyć ma refleksji nad obecnym stanem integracji europejskiej oraz dalszymi scenariuszami jej rozwoju. Do tej retrospektywy skłania jubileusz 20-lecia cyklu wykładów Studium Generale Europa.

Szczegóły

Studium Generale Europa jest projektem badawczo-dydaktycznym powołanym do życia przez Instytut Politologii UKSW i Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Pierwszy wykład w ramach projektu odbył się w 25 kwietnia 1997 r. na Zamku Królewskim w Warszawie w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna. Publiczną misją Studium od samego jego powołania jest wspomaganie europejskiej integracji Polski, poprzez prowadzenie dydaktyki i naukowych badań dotyczących zwłaszcza płaszczyzny tożsamości narodowej i religijnej oraz założeń ideowo-aksjologicznych integracji europejskiej. Jako naukowa instytucja pozarządowa Studium odpowiadać chce na wyzwanie, jakim integracja europejska jest dla polskiego społeczeństwa, jego kultury i tożsamości.

Więcej nt cyklu:

http://politologia.uksw.edu.pl/studia/studium-generale-europa/

podziel się

dodaj do kalendarza

miejsce

Warszawa, UKSW

kontakt

Piotr Womela

Piotr Womela bild

koordynator projektów

Piotr.Womela@kas.de +48 22 845-9332 +48 22 848-5437

tematy

partner

dostarczone przez

Biuro Fundacji Polska