Wydawca treści

Wydarzenia

Wydawca treści

dzisiaj

mar

2024

-

gru

2024

Forum Dialog +

cykl debat online

Wydawca treści

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Wydawca treści

Konferencja

Wojna Rosji z Ukrainą

Stan i perspektywy rok po agresji

Konferencja będzie poświęcona reakcji środowiska międzynarodowego na agresję Rosji na Ukrainę i trwający już rok konflikt. Dyskusji zostanie poddany wymiar polityczny, prawny i militarny trwającego konfliktu zbrojnego. Przedstawione zostanie - między innymi – wsparcie i rola państw Zachodu, Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych oraz organizacji międzynarodowych (Unii Europejskiej i NATO). Uwaga zwrócona będzie na zmianę stylu przywództwa politycznego UE, czy też status uchodźców wojennych w Polsce.

Online-Seminar

Rok wojny Rosji z Ukrainą.

Rosyjski napór, ukraiński odpór, europejskie wsparcie.

Eksperci podczas webinarium podejmują próbę analizy wydarzeń i konsekwencji wojny w Ukrainie w pierszą rocznicę eskalacji rosyjskiej agresji.

Debata publiczna

„Czy Europa uwierzy łzom?”

Europe talks

Debata publiczna

Forum Dialog +

Cykl debat

Debatami, które Fundacja Konrada Adenauera w Polsce organizuje wraz z Fundacją Ars Republica i Fundacją Współpracy polsko-niemieckiej, reagujemy na wydarzenia polityczne dzisiejszego świata. Wojna w Ukrainie, a tym samym kwestie bezpieczeństwa dla Polski i współpraca w ramach sojuszu atlantyckiego, kryzys gospodarczy po pandemii, wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i polityką energetyczną, zagrożenia dla demokracji, wynikające z dezinformacji i populizmu, oraz wiele jeszcze innych spraw, którymi będzie żyć polska i europejska opinia publiczna, staną się tematami naszych spotkań także w tym roku. Serdecznie zapraszamy do udziału w debatach na żywo, jak i online. Debata odbywa się w ramach projektu FORUM Dialog+ im. Andrzeja Godlewskiego, który jest cyklem dyskusji ekspertów o najważniejszych wyzwaniach dla Polski w Europie. 

Konferencja

Wspólne planowanie dla Warszawy w obszarze migracje/integracja

Konferencja

Branżowa Komisja Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców przy Urzędzie m. st. Warszawy, Alliance4Europe oraz Fundacja Konrada Adenauera zapraszają na konferencję roboczą, poświęconą planowaniu rozwiązań integracyjnych w Warszawie:   "Wspólne planowanie dla Warszawy w obszarze migracje/integracja".  

Online-Seminar

Marsz Niepodległości - jedność w różnorodności?

Tożsamość i symbole.

Serdecznie zapraszamy na webinarium nt. partycypacji politycznej młodzieży, jej postaw społecznych i politycznych oraz tożsamości. Podczas webinarium prezentowane będą wyniki badań młodych uczestników Marszu Niepodległości.

Kongres

Wielokulturowość na tle kryzysu uchodźczego

Konferencja

Serdecznie zapraszamy na konferencję poświęconą tematowi "Wielokulturowość na tle kryzysu uchodźczego".

Seminarium

Europejska droga Ukrainy do zwycięstwa

Polityczna, militarna perspektywa wojny na Ukrainie. Jak zapewnić Ukrainie zwycięstwo?

Eksperckie seminarium o przyszłości Ukrainy z udziałem parlamentarzystów, think tanków, środowisk akademickich i mediów. Zapewniamy tłumaczenie polsko-angielskie.

Debata publiczna

Praworządność wartością europejską

Adam Strzembosz - Pierwszy Sędzia Rzeczpospolitej

Prof. Adam Strzembosz - Pierwszy Sędzia Sądu Najwyższego po 1989 r., inicjator reformy sądownictwa dla demokratycznego państwa, pozostaje do dziś autorytetem w kwestiach praworządności w Polsce. Debata na ten temat toczy się w Polsce od kilku lat bardzo burzliwie, w szczególności ostatnio w odniesieniu do kamieni milowych w KPO.

Konferencja

WOJNA W UKRAINIE I JEJ WPŁYW NA PAŃSTWA ORAZ WSPÓŁCZESNĄ DEMOKRACJĘ

Uwarunkowania i konsekwencje wojny w Ukrainie. Wojna jako katalizator przemian w Europie

Celem konferencji organizowanej przez Akademię im. Jakuba z Paradyża oraz Fundację Konrada Adenauera będzie wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie problematyki konsekwencji wojny w Ukrainie dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej i całej Europy. Wystąpienia i dyskusje pozwolą na prezentację powyższej problematyki w perspektywie interdyscyplinarnej w wielu wymiarach: kulturowym, gospodarczym i politycznym. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość poznać procesy zmian w środowisku międzynarodowym wywołane wojną Rosji przeciwko Ukrainie.

Wydawca treści

Economic policy in an unstable environment

Dilemmas and challenges: Polish and German perspectives

W dniu 27 października 2022 na SGH odbyło się Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze. Fundacja Konrada Adenauera uczestniczyła jako partner i sprowadziła ekspertów z Niemiec. Znani ekonomiści z niemieckich uniwersytetów i Instytutu Badań Ekonomicznych w Kolonii dyskutowali z ekspertami i polskimi ekonomistami przed środowiskiem studenckim o najważniejszych zagadnieniach gospodarczych: inflacji, cenach energii, polityce monetarnej i fiskalnej oraz "Zielonej Transformacji". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportu z wydarzenia w formie policy paper.

„Quo vadis Rosjo?”

Spotkanie autorskie i debata

29 listopada odbyła się w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec debata organizowana wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce "Quo vadis Rosjo". Okazją do tego spotkania była premiera polskiego wydania książki Rüdigera von Fritscha, b. ambasadora w Polsce i w Rosji, pod tym samym tytułem.

Unde malum? Skąd zło?

Spotkanie z Marianem Turskim - Dom według wartości

W Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży oodbyło się odsłonięcie muralu, poświęconego Marianowi Turskiemu, wykonanemu przez Łukasza Majerowskiego. Temu wydarzeniu towarzyszyła także publiczna debata Unde malum? Skąd zło?

Reuters

Deutsch-Polnisches Barometer 2020

Nachbarschaft mit Geschichte: Blicke über Grenzen

Das „Deutsch-polnische Barometer” ist ein Projekt, das regelmäßig die Meinungen von Polen und Deutschen über die gegenseitige Wahrnehmung der deutsch-polnischen Beziehungen und deren aktuelle Herausforderungen erhebt und präsentiert. Die Untersuchungen werden vom Institut für Öffentliche Angelegenheiten in Warschau in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen und weiteren Partnern durchgeführt. Die neueste Erhebung für 2020 wurde jetzt per Facebook-Livestream vorgestellt.

Autor: Mirosław Stelmach

Polen und Deutsche 30 Jahre nach 1989: Nachbarn, Partner, Freunde

Am 18. November 2019 hieß die Konrad-Adenauer-Stiftung Polen zahlreiche hochrangige Gäste im Warschauer Kulturpalast willkommen: Prof. Dr. Nobert Lammert, der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und Präsident des Deutschen Bundestags a. D. sowie Prof. Dr. Jerzy Buzek MdEP, Premierminister der Republik Polen und Präsident des Europäischen Parlaments a. D., sprachen während der Konferenz „Deutsche und Polen 30 Jahre nach 1989: Nachbarn, Partner, Freunde“, die anlässlich des dreißigjährigen Jubiläums der Eröffnung der ersten Vertretung der KAS jenseits des „Eisernen Vorhangs“ stattfand.

Prof. Lammert besucht Warschau

Vorsitzender informiert sich über den Stand der deutsch-polnischen Beziehungen

Gespräche in der polnischen Hauptstadt über die derzeitige innen- und außenpolitische Lage mit Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen

Debata: Nowy Jedwabny Szlak

Wzrastająca rola Chin jest i będzie jedną z najważniejszych kwestii, które państwa UE muszą uwzględnić w swoich strategiach przyszłościowych. Właśnie o roli Państwa Środka i o stosunkach miedzy Chinami a Polską, UE i innymi krajami dyskutowali eksperci Cornelius Ochmann, Maciej Lachowski, Radosław Pyffel oraz Jacek Bartosiak. Debata „Nowy Jedwabny Szlak" zorganizowana przez Fundację Konrada Adenauera i Dziennik Gazeta Prawna odbyła się 22 maja 2018 w siedzibie redakcji DGP.

Akademia Polityczna 2018 - I część

W dniach 25-27 maja br. odbyła się I część tegorocznej Akademii Politycznej Fundacji Adenauera, w której wzięli udział członkowie Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci", Młodej Prawicy, Młodych .Nowoczesnych, Forum Młodych Ludowców oraz Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM.

Polska 14 lat w Unii: koniec miesiąca miodowego

Z okazji 14 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Instytut In.Europa oraz Fundacja Konrada Adenauera opublikowali analizę zmian w polityce, w gospodarce i w społeczeństwie w Polsce. Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z raportem.

Gespräch mit dem polnischen Außenminister

über Macron, Liberalismus und den EU-Haushalt

Am Mittwochmorgen sprach Jacek Czaputowicz, seit Januar Außenminister der Republik Polen, auf Einladung von In.Europa und der Konrad-Adenauer-Stiftung über Polens Rolle in der Europäischen Union und der Weltpolitik.