Správy a anýzy o Slovensku

Krátke správy kancelárie KAS o politickej situácii v krajine

Sociálne trhové hospodárstvo v globalizovanom svete

Kongresový dokumentprijatý na riadnom kongrese Európskej ľudovej stranyv Bonne, 9.-10. decembra 2009

Ako ďalej Slovensko?

december 2009

Správa o politickej situácii na Slovensku:Úspešný príbeh eura na Slovensku;Spravodlivosť a médiá pod dohľadom vládnej moci.V nemeckom jazyku

Zbytočná novela jazykového zákona

Článok člena Európskeho parlamenu Michaela Gahlera

Vo svojom článku sa autor Michael Gahler, člen EP podrobne venuje novele slovenského jazykového zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2009.Text v nemeckom jazyku.

Bratislava, Európa a kríza: súvislosti a východiská

Príhovor Andreja Ďurkovského na kolokviu KAS

Príhovor primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského na slávnostnom kolokviu KAS k piatemu výročiu vstupu Slovenska do EÚ dňa 6. mája 2009 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave

Slovensko, Európa a kríza: súvislosti a východiská

Prejav člena Európskej komisie Jána Figeľa, ktorý odznel na kolokviu Nadácie Konrada Adenauera 6. mája 2009 v Bratislave

Pred 20 rokmi sme dostali dar slobody, pred 5 rokmi dar spoločnej Európy. Aj z úcty k tomu sa nesmieme posúvať ako kyvadlo od komunizmu ku konzumizmu, od násilného kolektivizmu k bezbrehému individualizmu. Som presvedčený o tom, že obnova musí prísť z koreňov našej kultúry a skúseností, ktoré sme na ceste históriou nadobudli. Z inštitúcií a ustanovizní občianskej spoločnosti, zo samosprávy a z politických strán, ale aj z cirkví, akademických a univerzitných kruhov, intelektuálov a umelcov, od zodpovedných a otvorených podnikateľov.

Slowakischer Monatsbericht, September 2008

herausgegeben in Zusammenarbeit mit M.E.S.A. 10

Bericht über Wirtschaft und Politik in der Slowakei

Slowakischer Monatsbericht, August 2008

in Zusammenarbeit mit M.E.S.A. 10

Bericht über Politik und Wirtschaft in der Slowakei

Slowakischer Monatsbericht, Juli 2008

herausgegeben in Zusammenarbeit mit M.E.S.A. 10

Bericht über Politik und Wirtschaft in der Slowakei

"Alles - außer Waffen":

EU öffnet ihre Märkte für die 48 am wenigsten entwickelten Länder (LLDC)

Am 05. März 2001 war es soweit: die vieldiskutierte Initiative der Europäischen Union "Everything but arms", also "Alles - außer Waffen", deren Umsetzung maßgeblich durch den für internationale Handelsfragen zuständigen Europäischen Kommissar Pascal Lamy vorangebracht wurde, trat in Kraft.

"Aufstand der Würde"

Blutige Unruhen in der Kabylei fordern Präsident Bouteflika heraus

Am 20. April 2001 jährte sich der 21. Geburtstag des "Berber Frühlings". Damals, im Jahre 1980, wurden die Siedlungsgebiete der Berber in Algerien, vor allem die Kabylei, von Unruhen für mehr kulturelle Selbstbestimmung erfasst. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Sprechen der Berbersprachen in der Öffentlichkeit verboten. Wer dagegen verstieß, wurde mit Geldstraßen oder Arrest bestraft. Auf den Frühling der Berber reagierte die Staatsmacht mit Zugeständnissen, insbesondere die Berbersprache Tamazighte betreffend. Die Verwendung der Sprache wurde erlaubt und das Unterrichten von Tamazighte sowie die Gründung von Kulturvereinen wurde ermöglicht. Die Anerkennung als offizielle und nationale Sprache neben dem Arabischen blieb allerdings bis heute verwehrt.

O edícii

Nadácia Konrada Adenauera je zastúpená vlastnými kanceláriami v približne 70 krajinách na 5 kontinentoch. Zahraniční spolupracovníci môžu priamo na mieste informovať z prvej ruky o aktuálnych udalostiach a dlhodobom rozvoji v danej krajine. V „správach k príslušnej krajiny“ ponúkajú užívateľom webovej stránky Nadácie Konrada Adenauera exkluzívne analýzy, informácie z pozadia a odhady.

-

vydavateľ

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.