Titujt

KUPTIMI I MARRËDHËNIEVE MIDIS MEDIEVE DHE RELIGJIONIT NË KOSOVË

Analiza të shkurta politike të KAS në Kosovë

Temat mbi religjionin janë joshëse për tu raportuar nga mediet, janë tema që nuk varen vetëm nga temat aktuale apo koha e raportimit, prandaj kurdo që raportohen gjejnë hapësirë në medie. Në Kosovë mediet dhe funksionet e tyre janë pak të studiuara dhe veçanërisht raportet në mes medieve dhe religjionit.

Mediet duhet të kenë guximin e trajtimit edhe të temave që janë të ndjeshme apo tema të konsideruara tabu për shoqëritë. Guximi i tyre është tregues i pavarësisë dhe demokracisë së medieve. Por, rëndësia e rolit informues që kanë mediet varet nga raportimi i saktë, korrekt dhe i paanshëm. Në lidhje me këtë, Fondacioni Konrad Adenauer prezanton policy briefin që trajton temën e marrëdhënieve mes religjionit dhe mediave në Kosovë. Analiza është shkruar nga Jeta Abazi-Gashi, gazetare dhe asistente në Fakultetin Filologjik në Universitetin e Prishtinës.

urdhërimin e informacionit

botues

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.