Titujt

Dialogu Kosovë-Serbi i ndërmjetësuar nga BE

Një tentativë e re apo rifillim me qasje të vjetër?

Ky punim ka për qëllim të analizojë procesin e ndërmjetësimi të dialogut midis Kosovës dhe Serbisë nga BE-së, nëpërmjet politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë. Mbi bazën e analizës punimi ofron një sërë rekomandimesh për fazën aktuale kur tashmë BE ka emëruar një të dërguar të posaçëm për çështjen e dialogut Kosovë-Serbi dhe çështjeve të tjera të Ballkanit Perëndimor duke nënvizuar nevojën e një mbështetjeje më të madhe të këtij procesi nga ana e shteteve anëtare.

për këtë seri

Diese Reihe informiert zeitnah über wichtige Ereignisse und Entwicklungen unserer Arbeit und soll das breite Spektrum unserer Aktivitäten aufzeigen.