Prilozi o priredbama

Budimpešta gleda ka jugu

Međunarodna konferencija o Zapadnom Balkanu u okviru Letnje škole u organizaciji Antal Jožef Centra za znanje (AJKC)

KAS Beograd je imala priliku da 4. Jula 2018. godine učestvuje kao govornik na Letnjoj školi Antal Jožef Centra za znanje sa temom „Berlin + Zapadni Balkan na putu evropskih integracija“. U sali Centra, koja se nalazi na Univerzitetu Korvinus u Budimpešti, stvorila se velika gužva kada je počeo razgovor na temu EU integracija, mogućnostima za pristupanje Evropskoj uniji i problemima na ovom putu za Srbiju i Makedoniju.
Teilnehmer und Vortragende vor dem ungarischen Parlament Courtesy of the AJCK
Teilnehmer und Vortragende vor dem ungarischen Parlament

Izabrani studenti iz šesnaest zemalja imali su priliku za razgovaraju sa dr Kristinom Grizler sa Katedre za komparativne političke nauke sa fokusom na Istočnu Evropu sa Andrasi Univerziteta u Budimpešti, Antoanetom Ivanovom iz Fonda Zapadni Balkan, Naim Leom Beširijem, direktorom Instituta za evropske poslove u Beogradu, kao i Lukasom Maksimilijanom Šubertom, koordinatorom projekta u Fondaciji Konrad Adenauer Srbija i Crna Gora. Studenti su bili u prilici da čuju informacije iz prve ruke od odličnih poznavalaca prilika na Zapadnom Balkanu. Diskusija se najviše odnosila na pomirenje u regionu, migracije mladih ljudi iz Srbije i Makedonije kao i deficitima procesa demokratizacije u obe zemlje.

Kompleksnost Zapadnog Balkana i problemi sa kojima se suočava mogu da se razumeju samo ako se uzmu u obzir svi faktori i sve teme.

Predstavnik Fondacije Konrad Adenauer g. Šubert je se naglasio veliku ulogu koju imaju omladinske organizacije i inicijative u regionu. Posebno je pomenuo Regional Youth Cooperation Office (RYCO), koji se slobodno može nazvati „jedinstvenom inicijativom“ u okviru Berlinskog procesa. Njen cilj jeste spajanje mladih ljudi iz regiona u okviru razmena, jer je samo omladina u mogućnosti da uspešno sprovede proces pomirenja u regionu i da gradi budućnost u duhu prijateljstva i saradnje.

RYCO ima potpunu podršku Fondacije Konrad Adenauer Srbija i Crna Gora. Mir i pomirenje su deo misije Fondacije, kao što su bili i ideali Evropljanina i prvog kancelara Nemačke Konrada Adenauera.

удео

о овој серији

Zadužbina Konrad-Adenauer, njene obrazovne institucije, njeni obrazovni centri i kancelarije u inostranstvu nude godišnje više hiljada priredbi za različite teme. O odabranim konferencijama, događajima, simpozijumima itd. izveštavamo za Vas aktuelno i ekskluzivno na Internet stranici www.kas.de. Ovde ćete pored sadržajnog rezimeja naći i dodatne materijale kao što su slike, manuskripti o govorima, video ili audio snimci.

наручивање информације

erscheinungsort

Serbien Serbien