Prilozi o priredbama

Mladi ljudi u direktnom kontaktu sa Evropskom demokratijom

Regionalna zasedanja Evropskog parlamenta mladih (EYP) u Novom Sadu, Beogradu i Nišu

Tokom februara, marta i aprila 2018. godine Evropski parlament mladih je u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer organizovao tri seminara koja predstavljaju simulaciju rada Evropskog parlamenta.

Od Gordane Pilipović

Oko 400 stotine srednjoškolaca iz Novog Sada, Beograda i Niša, predvođenih mladima iz različitih evropskih zemalja uspešno je sprovelo simulaciju rada Evropskog parlamenta. Svaki od učesnika je radio na jednom socijalnom, ekonomskom ili političkom problemu koji je značajan za Evropsku uniju. Budući donosioci odluka i multiplikatori su diskutovali o najaktuelnijim evropskim temama: nezavisnom energetskog snabdevanju, ruralnom egzodusu, politici azila, Strategiji Evropske komisije o novoj perspektivi pridruživanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji do 2025 itd. Istražujući pojedine teme kroz rad u Komitetima, učesnici su formulisali i Rezolucije prema modelu Evropskog parlamenta nudeći svoje predloge za rešenja pojedinih problema. Zaključci koje su doneli su prosleđeni najvišim institucijama Republike Srbije, kao i Delegaciji Evropske komisije u Srbiji. Takav način rada je doprineo unapređenju njihovih znanja i veština, ali i smanjenju evroskepticizma i menjanju percepcije mladih prema Evropskoj uniji.

Ako želite da saznate više kliknite na link koji se nalazi na desnoj strani!

удео

о овој серији

Zadužbina Konrad-Adenauer, njene obrazovne institucije, njeni obrazovni centri i kancelarije u inostranstvu nude godišnje više hiljada priredbi za različite teme. O odabranim konferencijama, događajima, simpozijumima itd. izveštavamo za Vas aktuelno i ekskluzivno na Internet stranici www.kas.de. Ovde ćete pored sadržajnog rezimeja naći i dodatne materijale kao što su slike, manuskripti o govorima, video ili audio snimci.

наручивање информације

erscheinungsort

Serbien Serbien