Akademia Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce

III. edycja

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we współpracy z Akademią Telewizyjną TVP zaprasza do udziału w III. edycji Akademii Dziennikarstwa w dn. 27 listopada - 3 grudnia 2016 r. w Warszawie, której tematem przewodnim jest:

„Polska-Niemcy. 25 lat dobrego sąsiedztwa”

Celem Akademii Dziennikarstwa jest:

  • doskonalenie warsztatu dziennikarskiego pod okiem najlepszych fachowców,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników,
  • rozwój umiejętności pracy z materiałem dziennikarskim,
  • doskonalenie sprawności technicznej obróbki materiału,
  • wzmocnienie aspektu etyki zawodowej w pracy dziennikarza.

W ramach III. edycji Akademii przewidziane są wykłady, m.in.:

• język relacji telewizyjnej,

• prawo mediów,

• podstawy montażu telewizyjnego,

• podstawy sztuki operatorskiej,

• sztuka mówienia,

oraz zajęcia warsztatowe:

• sztuka rozmowy – wywiad,

• reporter przed kamerą – stand up,

• język relacji telewizyjnej – ćwiczenia,

• trening z prompterem.

W Akademii Dziennikarstwa uczestniczyć mogą początkujący dziennikarze wiążący swoją przyszłość zawodową z pracą w mediach audiowizualnych, społecznie zaangażowani i zainteresowani polityką europejską, w szczególności stosunkami polsko-niemieckimi.

Udział w Akademii jest bezpłatny. Organizatorzy pokrywają koszty pobytu (dla osób spoza Warszawy)

i wyżywienia w Warszawie w trakcie warsztatów.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy przesłać:

• list motywacyjny,

• życiorys,

• opis swoich doświadczeń w pracy z mediami ze szczególnym uwzględnieniem projektów telewizyjnych.

na adres mailowy: akademia@kas.pl w terminie do 31 października 2016 r.

W temacie maila prosimy o wpisanie: „AD III imię i nazwisko kandydata”. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Ze względu na intensywny program szkolenia oczekujemy od wybranych kandydatów dyspozycyjności w okresie trwania warsztatów.

Prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Fundację Konrada Adenauera w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Dąbrowskiego 56 oraz Telewizję Polską S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Woronicza 17, moich danych osobowych, dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r nr 101, poz.926 ze zm.).

Poprzednie edycje:

Pierwsza edycja Akademii Dziennikarstwa Fundacji Konrada Adenauera w Polsce odbyła się

w dn. 6-11 października 2013 r. W tygodniowym szkoleniu w Akademii Telewizyjnej TVP wzięło udział

18 uczestników z całej Polski. Tematem przewodnim I edycji Akademii był temat: „Ten obcy – odmienność

w wymiarze społecznym, politycznym i kulturowym”. W drugiej edycji w dn. 29 listopada - 4 grudnia 2015 r. dominował temat „Europa w obliczu kryzysu migracyjnego”, a uczestniczyło w niej 16 dziennikarzy. Z większością absolwentów Akademii Fundacja współpracuje w dalszym ciągu.

Informacje:

http://www.kas.pl – zakładka Akademia Dziennikarstwa FKA (menu po prawej stronie)

http://www.kas.de/polen/pl/pages/15948/

Zapytania @: akademia@kas.pl

Hanna Dmochowska

Hanna.Dmochowska@kas.pl

Tel.: 22 845 93 35

Tel.: 601 26 28 43

Teilen

Kontakt

Hanna Dmochowska

Hanna Dmochowska bild

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Organisation

Hanna.Dmochowska@kas.de +48 22 845-9335 +48 22 848-5437