รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากสำนักงานมูลนิธิฯ ในต่างประเทศ

Hỏi-Đáp về hiệp định thương mại tự do EU-Vietnam

Cuốn Hỏi-Đáp về hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam là kết quả của chuỗi hội thảo do ĐH Ngoại Thương tổ chức dưới sự tài trợ của Viện Konrad Adenauer. Cuốn sách đề cập đến những khía cạnh quan trọng của hiệp định thương mại EVFTA và những tác động của nó đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Handbook on EVFTA to be released

The EVFTA handbook, the result of a seminar series held by the Foreign Trade University (FTU) under the sponsorship of the Konrad-Adenauer-Stiftung, holds up important aspects of the free trade agreement between the European Union and Vietnam (EVFTA).

Jahresbericht 2015

Unsere Arbeit in Singapur

Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht unserer Aktivitäten 2015 vorstellen zu können. Der Bericht bietet einen Überblick über unsere Arbeitsschwerpunkte, unsere aktuellsten Publikationen sowie die zahlreichen Konferenzen, welche wir im Laufe des letzten Jahres durchgeführt haben. Bitte beachten Sie, dass der Bericht nur in englischer Sprache verfügbar ist

HANDBUCH ZUM UMGANG MIT PETITIONEN UND EINGABEN VERÖFFENTLICHT

Im Jahr 2015 hat KAS das Büro für Volkswille der Nationalversammlung bei der Publikation eines Handbuchs mit dem Titel „Richtlinien für den Empfang von Bürgern und die Bearbeitung von Petitionen und Eingaben“ unterstützt.

The Escalation of Gender-Based Violence Against Women and Girls in the Mena Region

The post-Arab Spring turmoil is affecting men, women, and children, but specific types of pernicious violence systematically target women and girls. The post-Arab Spring initial backlash on women’s rights is developing into unprecedented new types of violence against women with the dangerously mounting tide of Jihadists.The central aim of the book is to document and unveil the new types of violence that women are subject to across the MENA region, understand their social, economic and political ramifications, and propose strategies to gradually stop them.

Unerwarteter Führungswechsel in Georgien

STRATEGISCHE ENTSCHEIDUNG VOR DEN PARLAMENTSWAHLEN

Nach dem unerwarteten Rücktritt des Premierministers Irakli Gharibaschwili übernimmt der bisherige Außenminister Giorgi Kwirikaschwili das Amt des Regierungschefs. Vor ihm liegt die Herausforderung angesichts sinkender Umfragewerte und einer Wirtschaftskrise Regierung und Wirtschaft wiederzubeleben. Beobachter und Opposition sprechen daher von einer strategischen Entscheidung vor den im Herbst 2016 stattfindenden Parlamentswahlen.

Flüchtlingspolitik in Schweden

Vom Klassenbesten zum Rüpel in der letzten Bank?

Lange habe Schweden damit geprahlt, in der Flüchtlingspolitik Klassenbester zu sein; jetzt versuche man absichtlich, am schlechtesten dazustehen. Mit dieser drastischen Einschätzung kommentierte die Zeitung Svenska Dagbladet am 24. November 2015 ein umfassendes Maßnahmenpaket, dass die Regierung in Stockholm kurz zuvor bekannt gegeben hatte und mit dem die bisher geltenden Standards der Asylpolitik in Schweden deutlich abgesenkt werden sollen. Schweden soll so als Zufluchtsland weniger attraktiv werden; der Zuzug neuer Asylbewerber soll so kräftig wie möglich sinken.

Phát hành cuốn cẩm nang về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Năm 2015 Viện Konrad Adenauer Stiftung đã hỗ trợ Ban Dân Nguyện của Quốc Hội xuất bản cuốn sách với tiêu đề “Cẩm nang về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”.

Handbook on handling petitions and denunciations published

In 2015 Konrad-Adenauer-Stiftung Vietnam supported the National Assembly’s Board of People’s Aspirations to publish a handbook entitled “Guidelines on Citizen Reception and Petitions and Denunciations Settlement”.

Minen und Ressourcen in Senegal: Reich und doch arm

Ein Artikel in den KAS Auslandsinformationen

Senegal ist ein von der Natur gesegnetes Land: Gold, Eisen, Marmor,Phosphat, Titan, Zirkon und Erdöl sind auf dem Weltmarktbegehrte Ressourcen. Ihre Förderung und Verarbeitung kann das Land zu einer aufsteigenden Wirtschaftsmacht in Afrika machen. Die sozial verantwortliche Umsetzung dieser Pläne ist von großer Bedeutung für die Stabilität des Landes. Die Gratwanderung zwischen dem erhofften Wirtschaftsboom und einer sozial gerechten Umverteilungsstrategie der Gewinne im Sinne der nachhaltigen, ausgeglichenen und umweltverträglichen Entwicklung sind eine Herausforderung für die Regierung.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.