รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย

รายงานโดยสังเขปเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตยจากสำนักงานมูลนิธิฯ ในต่างประเทศ

"Halajtayata"

Racismo y Etnicidad en Bolivia

"Halajtayata" Racismo y Etnicidad en Bolivia es el resultado de una profunda investigación realizada por el Mgr. Rafael Loayza Bueno. Se trata de una compleja radiografía social a uno de los principales problemas que aquejan a todo el país y sus ciudadanos: el racismo. En esta 4a edición se pueden encontrar datos actualizados generados a través de una encuesta a nivel nacional realizada por la empresa IPSOS que demuestran cierto tipo de comportamientos basados en etnincidad, clase, procedencia, etc.La tesis central de la investigacón es la relación axiomática entre etnicidad y pobreza.

Auch ohne Park-Kim-Gipfel

Moskaus Comeback auf der koreanischen Halbinsel?

Die ersehnten Bilder hat es nicht gegeben: Nach der südkoreanischen Präsidentin Park Geun-hye nahm auch der nordkoreanische Staatsführer Kim Jong-un nicht an den von Russlands Präsident Putin organisierten Feiern in Moskau zum 70. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs teil. Beide Eingeladenen wurden durch Sondergesandte vertreten. Obwohl es also nicht zu einer innerkoreanischen Annäherung auf europäischem Boden gekommen ist, gibt es Indizien, die dafür sprechen, dass stattdessen Russland über die koreanische Halbinsel Einfluss auf die demokratischen Mächte des Westens nehmen könnte.

Journal de Comunicación Social Vol.2

Sociología de la comunicación de masas, estudios mediáticos, culturales y sociología política.

El segundo volumen de la revista de investigación: "Journal de Comunicación" da continuidad a la publiación iniciada en 2013. Esta publición presenta líneas de investigación en el ámbito de la sociología de la comunicación. El libroexpone dos intereses fundamentales: por un lado se adentra en la discusión y el debate de los paradigmas teoréticos de las nuevas y las viejas corrientes del pensamiento social y por otro lado la explicacón del hecho social en el contexto de nuestra realidad.Esta publicación contiene artículos de autores nacionales como internacionales.

Viel erreicht und einiges zu tun

25 Jahre Demokratie in der Mongolei

Diskutiert man in diesen Tagen über die Demokratie in der Mongolei, dann hört man viel schwarz und viel weiß und wenig grau. Dieser Länderbericht versucht eine realistische Analyse der Entwicklung des demokratischen Systems der Mongolei – 25 Jahre nach der Transformation.

Spirituelle Nachbarn

Erster Besuch eines Indischen Premierministers in der Mongolei

Zwischen China und Südkorea liegt die Mongolei – zwar nicht geographisch, aber im Zeitplan von Indiens Premierminister. Nach seinem Aufenthalt in China (14. bis 16. Mai) besuchte Modi die Mongolei, ehe er nach Südkorea weiterreiste (18. und 19. Mai). Einige Nachrichtenportale fragten bereits im Vorfeld recht provokant: “Warum in aller Welt reist Modi in die Mongolei?”.

Regionalwahlen in Italien

Wahlkampf geht in die letzte Runde

Ende Mai stehen in sieben Regionen Italiens Regionalwahlen an. Rund 23 Millionen Italiener aus Venezien, Ligurien, Toskana, Umbrien, Marken, Kampanien und Apulien, werden zur Urne gebeten, um ihren regionalen Präsidenten für die nächsten fünf Jahre zu wählen. Nun geht der Wahlkampf in die letzte Runde. Im Mittelpunkt des politischen Diskurses stehen zwar die Wahlrechtsreform, die Proteste gegen die neue Schulreform und die anstehende Abschaffung des Senates - dennoch lohnt sich ein Blick auf die sieben Regionen, die am letzten Mai-Sonntag politisch Farbe bekennen.

Sistematización de Jurisprudencia y Esquema Jurisprudencial en los Pueblos Indígenas

Marco de Control de Constitucionalidad

El libro "Sistematización de jurisprudencia y esquema jurisprudencial en los pueblos indígenas en el marco del sistema plural de control de constitucionalidad" es una investigación que reune, estructuradamente, todas las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en materia de Pueblos Indígena - Originarios el cual sirve para sentar jurisprudencia en dicha temática, especialmente en el escenario de la interculturalidad y el pluralismo jurídico, en el cual los pueblos indígenas pueden generar y administrar su propia forma de justicia bajo sus propias normas y costumbres.

Regierungsumbildung in Chile

Präsidentin Bachelet führt umfassende Regierungsumbildung seit Rückkehr zur Demokratie durch

Mit der am 11. Mai 2015 von Präsidentin Michelle Bachelet bekanntgegebenen Regierungsumbildung geht eine für Chile in vielerlei Hinsicht historische Woche zu Ende.

Camerons Wahlsieg

Überraschend klares Ergebnis bei der britischen Unterhauswahl

Nachdem alle Umfragen wochenlang und bis zum Tag vor der Wahl ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen den Conservatives und Labour vorausgesagt hatten, sorgten zunächst die exit polls am Wahlabend um 22.00 Uhr für ungläubiges Erstaunen bis dann am Mittag nach der Wahl ein eindeutiger Wahlsieg der Conservatives und David Camerons bestätigt wurde.

Die Wahlen 2015 in Marokko

Zum ersten Mal nach Inkrafttreten der neuen Verfassung 2011 wird dieses Jahr, ausgehend von den Wahlen in den Gebietskörperschaften sowie der Berufs- und Arbeitgeberverbände, die Zweite Kammer des Parlaments in Marokko neu besetzt. Über 15 Millionen der 33,8 Millionen Marokkaner sind dazu aufgefordert, in den Regionen, Präfekturen, Provinzen und Kommunen die politischen Karten neu zu verteilen. Am 2. Oktober finden in einem weiteren Schritt die Wahlen zur Zweiten Kammer statt.

เกี่ยวกับชุดนี้

Konrad-Adenauer-Stiftung มีสำนักงานตัวแทนใน 80 ประเทศในห้าทวีป พนักงานในต่างประเทศสามารถให้รายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาในระยะยาวในประเทศของตนได้ และผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปดูการวิเคราะห์ ข้อมูลพื้นฐานและการประเมินผลเฉพาะของ Konrad-Adenauer-Stiftung เหล่านั้นใน "country reports" ได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.